Om du inte kan låsa upp inställningarna i Systeminställningar

Om Systeminställningar inte accepterar ett giltigt administratörslösenord när du klickar på låset för att göra ändringar provar du med dessa lösningar.

Mac-datorn frågar efter namn och lösenord till ett administratörskonto när den behöver verifiera att du har behörighet att göra ändringar. Exempelvis måste du autentiseras som en administratör när du klickar på låset i Systeminställningar, anger vissa kommandon i Terminal eller ställer in ett lösenord till den fasta mjukvaran.

Systeminställningar godkänner kanske inte ett giltigt lösenord under dessa omständigheter:

Publiceringsdatum: