Om du inte kan skicka foton med e-post från iPhoto

Läs om vad du ska göra om du har problem med att skicka foton med e-post direkt från iPhoto.

När du försöker skicka foton med e-post direkt från iPhoto kan det hända att du ser ett meddelande som anger att servern inte kände igen ditt användarnamn och/eller lösenord eller att servern inte svarade. iPhoto kanske också visar utskicksfönstret tills du avbryter e-postmeddelandet.

Ändra dina e-postinställningar

  • Du kanske kan konfigurera iPhoto manuellt med hjälp av din e-postleverantörs inställningar genom att välja Annat på installationsskärmen. Försök med det här alternativet i stället för att välja det specifika installationsalternativet för din e-postleverantör.
  • Vissa e-postleverantörer tillåter att du aktiverar åtkomst till program som iPhoto genom dina kontoinställningar. Kontrollera dina kontoinställningar eller kontakta din e-postleverantör och fråga om de tillåter e-post från iPhoto.
  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering – kallas ibland tvåfaktorsautentisering – som en ytterligare säkerhetsåtgärd i dina e-postinställningar kan du behöva skapa ett programspecifikt lösenord som tillåter att iPhoto skickar e-post. Kontakta e-postleverantören för mer information.

Använda Mail

Om problemet kvarstår efter att du justerat dina inställningar kontrollerar du om dina Mail-kontoinställningar matchar inställningarna som anges i verktyget Granska Mail-inställningar.

Du kan också ändra ditt standardprogram för e-post i iPhoto till Mail:

  1. Öppna iPhoto.
  2. Välj iPhoto > Inställningar.
  3. Välj fliken Allmänt.
  4. På popupmenyn E-posta bilder med väljer du Mail.

 

Publiceringsdatum: