Om säkerhetsinnehållet i Apple TV 7.0.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Apple TV 7.0.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apple TV 7.0.1

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 3:e generationen och senare

  Effekt: En skadlig Bluetooth-enhet kan kringgå parkoppling vid inmatning

  Beskrivning: Okrypterade anslutningar tilläts från strömsnåla Bluetooth-tillbehör av HID-klass. Om en enhet var parkopplad till ett sådant tillbehör kunde en angripare imitera det riktiga tillbehöret för att etablera en anslutning. Problemet hanterades genom att neka okrypterade HID-anslutningar.

  CVE-ID

  CVE-2014-4428: Mike Ryan på iSEC Partners

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 3:e generationen och senare

  Problem: En angripare kan avkryptera data som skyddas av SSL

  Beskrivning: Det förekommer kända attacker mot konfidentialiteten för SSL 3.0 när en chiffersvit använder ett blockchiffer i CBC-läge. En angripare kan tvinga fram användning av SSL 3.0, trots att servern har stöd för en bättre TLS-version, genom att blockera anslutningsförsök med TLS 1.0 och senare. Problemet åtgärdades genom att inaktivera CBC-chiffersviter när TLS-anslutningsförsök misslyckas.

  CVE-ID

  CVE-2014-3566: Bodo Moeller, Thai Duong och Krzysztof Kotowicz hos Google Security Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: