Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.0.1

Läs om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.0.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 12.0.1

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista, XP SP2 och senare

  Effekt: Om en MIM-attack sker medan du bläddrar i iTunes Store via iTunes kan det leda till att programmet avslutas oväntat eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2871: miaubiz

  CVE-2013-2875: miaubiz

  CVE-2013-2909: Atte Kettunen på OUSPG

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2927: cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5195: Apple

  CVE-2013-5196: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5197: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5198: Apple

  CVE-2013-5199: Apple

  CVE-2013-5225: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5228: Keen Team (@K33nTeam) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2013-6635: cloudfuzzer

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen från OUSPG

  CVE-2014-1268: Apple

  CVE-2014-1269: Apple

  CVE-2014-1270: Apple

  CVE-2014-1289: Apple

  CVE-2014-1290: ant4g0nist (SegFault) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1291: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1292: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1293: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1294: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1298: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1299: Google Chrome Security Team, Apple, Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer från Google Project Zero i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1301: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1302: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1304: Apple

  CVE-2014-1305: Apple

  CVE-2014-1307: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1308: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1311: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1312: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1313: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1323: banty

  CVE-2014-1324: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1325: Apple

  CVE-2014-1326: Apple

  CVE-2014-1327: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1329: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1330: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1334: Apple

  CVE-2014-1335: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1336: Apple

  CVE-2014-1337: Apple

  CVE-2014-1338: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen på OUSPG

  CVE-2014-1340: Apple

  CVE-2014-1341: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1342: Apple

  CVE-2014-1343: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1344: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2014-1362: Apple, miaubiz

  CVE-2014-1363: Apple

  CVE-2014-1364: Apple

  CVE-2014-1365: Apple, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1366: Apple

  CVE-2014-1367: Apple

  CVE-2014-1368: Wushi på Keen Team (Keen Cloud Techs forskningsgrupp)

  CVE-2014-1382: Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1386: En anonym person

  CVE-2014-1387: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-1390: Apple

  CVE-2014-1713: VUPEN i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1731: en anonym medlem av utvecklargemenskapen Blink

  CVE-2014-4410: Eric Seidel från Google

  CVE-2014-4411: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: