Om Säkerhetsuppdatering 2014-005

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Säkerhetsuppdatering 2014-005.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Säkerhetsuppdatering 2014-005

 • Secure Transport

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: En angripare kan avkryptera data som skyddas av SSL

  Beskrivning: Det förekommer kända attacker mot konfidentialiteten för SSL 3.0 när en chiffersvit använder ett blockchiffer i CBC-läge. En angripare kan tvinga fram användning av SSL 3.0, trots att servern har stöd för en bättre TLS-version, genom att blockera anslutningsförsök med TLS 1.0 och senare. Problemet åtgärdades genom att inaktivera CBC-chiffersviter när TLS-anslutningsförsök misslyckas.

  CVE-ID

  CVE-2014-3566: Bodo Moeller, Thai Duong och Krzysztof Kotowicz hos Google Security Team

Obs! I Säkerhetsuppdatering 2014-005 ingår säkerhetsinnehållet i bash-uppdatering 1.0 för OS X

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: