Om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.6

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.6.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från webbplatsen för Apple-supporten.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

QuickTime 7.7.6

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med skadat minne förekom vid hanteringen av RLE-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1391: Fernando Munoz i samarbete med iDefense VCP, Tom Gallagher och Paul Bates i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med skadat minne förekom vid hanteringen av ”mvhd”-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4979: Andrea Micalizzi aka rgod i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig MIDI-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av MIDI-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4350: s3tm3m i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig M4A-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ljudsamplingar. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4351: Karl Smith på NCC Group

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: