Om säkerhetsinnehållet i OS X Server 3.2.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Server 3.2.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Server 3.2.1

  • CoreCollaboration

    Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5 eller senare

    Effekt: En angripare kan lyckas köra godtyckliga SQL-frågor

    Beskrivning: Ett SQL-inmatningsproblem förekommer på Wiki Server. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av SQL-frågor.

    CVE-ID

    CVE-2014-4424: Sajjad Pourali (sajjad@securation.com) från CERT på Ferdowsi University i Mashhad

  • CoreCollaboration

    Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5 eller senare

    Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att godtyckligt JavaScript körs

    Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Xcode Server. Problemet åtgärdades genom förbättrad kodning av HTML-utdata.

    CVE-ID

    CVE-2014-4406: David Hoyt från Hoyt LLC

  • CoreCollaboration

    Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5 eller senare

    Effekt: Flera sårbarheter förekom i PostgreSQL, av vilka den allvarligaste kunde leda till att godtycklig kod körs

    Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i PostgreSQL. Problemet åtgärdas genom att uppdatera PostgreSQL till version 9.2.7.

    CVE-ID

    CVE-2014-0060

    CVE-2014-0061

    CVE-2014-0062

    CVE-2014-0063

    CVE-2014-0064

    CVE-2014-0065

    CVE-2014-0066

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: