Om du uppmanas att godkänna nya villkor i Apple Business Manager eller Apple School Manager

Apple uppdaterar ibland licensavtalet för macOS, iOS eller tvOS (ofta när en ny version av operativsystemet släpps). När ett programlicensavtal uppdateras måste en Apple School Manager-administratör, en Apple Business Manager-administratör eller en representant för enhetsregistreringsprogrammet logga in på programmets webbplats för att gå igenom och godkänna de uppdaterade villkoren.

Om administratörer och representanter

Den som genomför den ursprungliga registreringen accepterar även följande villkor för organisationen:

  • Apples enhetsregistreringsprogram, Apple School Manager-avtal eller Apple Business Manager-avtal
  • Programlicensavtal för macOS
  • Programlicensavtal för iOS
  • Programlicensavtal för tvOS

När registreringen slutförts blir personen administratör i Apple School Manager eller Apple Business Manager eller representant i enhetsregistreringsprogrammet. I Apple School Manager eller Apple Business Manager kan den här personen utse upp till fyra andra administratörer. I Enhetsregistreringsprogrammet finns det endast en representant.

Godkänna uppdaterade avtal

När Apple uppdaterar ett av dessa avtalen måste alla Apple School Manager-administratörer, Apple Business Manager-administratörer eller representanter för enhetsregistreringsprogrammet logga in på programmets webbplats och godkänna de nya villkoren.

Om du inte godkänner avtalen

Enheter som tilldelats en MDM-server i Apple School Manager, Apple Business Manager eller enhetsregistreringsprogrammet påverkas inte. Om du raderar allt innehåll och alla inställningar på en enhet är den fortfarande tilldelad samma MDM-server och samma inställningar används under installationen.

Dessa villkor gäller dock tills det nya avtalet har godkänts:

  • Apple School Manager-instruktörer och chefer kan nollställa användarlösenord och skicka eller skriva ut inloggningsinformation men andra webbplatsfunktioner inaktiveras.
  • Apple School Manager-chefer kan nollställa användarlösenord och skicka eller skriva ut inloggningsinformation. Andra webbplatsfunktioner inaktiveras dock.
  • Administratörer (som inte är representanter) i enhetsregistreringsprogrammet kan inte logga in på portalen för enhetsregistreringsprogrammet förrän representanten har godkänt de uppdaterade avtalen.
  • I Apple School Manager, Apple Business Manager och enhetsregistreringsprogrammet kan du inte tilldela nya enheter till din MDM-server, även om du har valt alternativet att automatiskt tilldela nya köp till en viss MDM-server.
  • Din MDM-server kan visa felmeddelanden som ”403 T_C_NOT_SIGNED” vid kommunikation med servrarna för Apples servrar för enhetshantering.
Publiceringsdatum: