Om du uppmanas att godkänna nya villkor i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager

Apple uppdaterar ibland programlicensavtalet för macOS, iOS, iPadOS eller tvOS, ofta när en ny version av operativsystemet släpps. När ett programlicensavtal uppdateras måste en Apple Business Manager-, Apple Business Essentials- eller Apple School Manager-administratör logga in på programmets webbplats för att gå igenom och godkänna de uppdaterade villkoren.

Om administratörer

Den som genomför den ursprungliga registreringen accepterar även följande villkor för organisationen:

  • Apple Business Manager-avtal, Apple Business Essentials-avtal eller Apple School Manager-avtal
  • Programlicensavtal för macOS
  • Programlicensavtal för iOS
  • Programlicensavtal för tvOS

När registreringen är slutförd kommer den här personen att bli administratör i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager och kan även utnämna upp till fyra ytterligare administratörer.

Godkänna uppdaterade avtal

När Apple uppdaterar ett av dessa avtal måste en av Apple Business Manager-, Apple Business Essentials- eller Apple School Manager-administratörerna logga in på programmets webbplats och godkänna de nya avtalen.

Om du inte godkänner avtalen

Enheter som tilldelats en mobilenhetshanteringsserver (MDM) i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager påverkas inte. Om du raderar allt innehåll och alla inställningar på en enhet är den fortfarande tilldelad samma MDM-server och samma inställningar används under installationen.

Dessa villkor gäller dock tills det nya avtalet har godkänts:

  • Apple School Manager-instruktörer och chefer kan nollställa användarlösenord och skicka eller skriva ut inloggningsinformation, men andra webbplatsfunktioner inaktiveras.
  • Apple Business Manager- eller Apple Business Essentials-chefer kan nollställa användarlösenord och skicka eller skriva ut inloggningsinformation, men andra webbplatsfunktioner inaktiveras.
  • Du kan inte tilldela nya enheter till din MDM-server i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager, även om du har valt alternativet att automatiskt tilldela nya köp till en viss MDM-server.
  • Din MDM-server kan visa felmeddelanden som ”403 T_C_NOT_SIGNED” vid kommunikation med servrarna för Apples servrar för enhetshantering.
  • Skolarbete-användare kan inte skapa, uppdatera eller ta bort klasser.
Publiceringsdatum: