Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.2 och Safari 7.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.2 och Safari 7.1.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 6.2 och Safari 7.1

 • Safari

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan påverka användarinformation

  Beskrivning: Sparade lösenord fylldes i automatiskt på http-sidor, på ej tillförlitliga http-platser och i iframes. Det här problemet bemöttes genom att begränsa automatisk ifyllnad av lösenord till huvudramen på http-platser med giltiga certifikat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4363: David Silver, Suman Jana och Dan Boneh från Stanford universitet i samarbete med Eric Chen och Collin Jackson från universitetet Carnegie Mellon

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen från OUSPG

  CVE-2014-4410: Eric Seidel från Google

  CVE-2014-4411: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan spåra användare även om de har aktiverat privat surfning

  Beskrivning: Ett webbprogram kunde spara programcachedata i HTML 5-format under normal surfning och sedan läsa dessa data under privat surfning. Felet åtgärdades genom att neka åtkomst till programcache under privat surfning.

  CVE-ID

  CVE-2014-4409: Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: