Få tillgång till iCloud Drive-filer från din iPhone och andra enheter

Använd iCloud Drive till att hantera, visa, redigera och uppdatera filversioner på alla dina enheter.

Använda iCloud Drive på en iPhone, iPad, iPod touch, Mac- eller Windows-dator

Ställa in iCloud Drive för att hålla dina filer uppdaterade på alla enheter.

På din iPhone, iPad och iPod touch med iOS 11 och senare kan du få tillgång till dina filer från appen Filer när du har ställt in iCloud Drive. Appen Filer gör det lättare att dela dokument, samarbeta i realtid i dina Pages-, Numbers- och Keynote-projekt och hantera allt du lagrar i iCloud Drive.

Om du inte har appen Filer på din enhet uppdaterar du till iOS 11 eller senare. Om du använder iOS 9 eller iOS 10 kan du använda appen iCloud Drive.

Spara Pages-, Numbers- och Keynote-filer till iCloud Drive automatiskt

Du kan uppdatera inställningarna på iPhone, iPad eller iPod touch så att dina dokument sparas automatiskt till iCloud Drive, På min [enhet] eller en molntjänst från tredje part.

  1. Gå till Inställningar.
  2. Välj att uppdatera inställningarna för Pages, Numbers eller Keynote.
  3. Tryck på Dokumentlagring.
  4. Välj var du vill att dina dokument ska sparas automatiskt.

Om du väljer iCloud Drive sparas ändringar i Pages-, Numbers- och Keynote-filer på din Mac automatiskt i iCloud Drive.

Lägga till filer från Skrivbord och Dokument i iCloud Drive

Om du vill ha tillgång till filer från din Mac på dina andra enheter kan du lägga till mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive.

Hantera dina iCloud Drive-filer när du är offline

Om du är offline och vill få tillgång till, redigera och spara dokument i iCloud Drive följer du dessa steg först.

Så här får du tillgång till dina filer när du är offline

Du får tillgång till dina filer när du är offline genom att öppna appen Filer på din iPhone, iPad eller iPod touch och följa dessa steg.

Om du gör ändringar av lokalt sparade versioner av dina filer när du är offline visas inte ändringarna i iCloud Drive. Överför uppdaterade versioner av dina filer till iCloud Drive när du är online igen.

Överför filer till iCloud Drive för att spara ändringar som du gjort offline

Du kan överföra filer till iCloud Drive från en Mac- eller Windows-dator genom att göra något av följande:

  • Dra filer antingen från ditt skrivbord eller ett mappfönster på din dator till iCloud Drive-fönstret. Du kan även dra dina filer till en mappsymbol i iCloud Drive-fönstret. Om du drar till en mappsymbol markeras den för att bekräfta att objektet som du drar går till mappen.
  • Klicka på överföringsknappen för iCloud Drive  i iCloud Drive-verktygsfältet. Välj filerna som du vill överföra och klicka sedan på Välj.

Om du inte har tillräckligt med utrymme i iCloud för din överföring uppgraderar du din iCloud-lagring eller hanterar din iCloud-lagring för att frigöra utrymme.

Ändringar av dina filer som överförs till iCloud

Tiden det tar för dina ändringar att överföras till iCloud beror på vilken app du använder. Pages, Numbers och Keynote överför regelbundet filer till iCloud så att du inte förlorar ändringar. Andra program överför endast filerna till iCloud om du sparar dem i iCloud Drive-mappen. Om du vill se dina sparade filer på en Mac går du till Finder > iCloud Drive. Gå till appen Filer på din iPhone, iPad eller iPod touch. På din PC med iCloud för Windows går du till Utforskaren > iCloud Drive.

Om du fortfarande inte ser de senaste ändringarna eller om symbolen ”förändring pågår” eller iCloud-symbolen  visas i meddelandefältet (systemfältet), försöker du spara ett nytt dokument i iCloud Drive-mappen. Kontrollera sedan i iCloud Drive-mappen om ändringarna visas.

Här hittar du filer som saknas

När du aktiverar iCloud Drive flyttas alla dokument som du redan lagrat i iCloud automatiskt till iCloud Drive. Du kan se dina filer på iCloud.com, i appen Filer i iOS 11 och senare, i apparna Pages, Numbers och Keynote eller i appen iCloud Drive i iOS 10 och iOS 9.

Om du inte kan se dina filer på någon av dessa platser ställer du in iCloud Drive på alla dina enheter.

Om du behöver åtkomst till en fil som raderats under de senaste 30 dagarna kan du få tillbaka den från mappen Senast raderade i appen Filer eller på iCloud.com.

Om dina filer inte uppdateras till iCloud Drive

Kontrollera först följande:

Om du provat de här stegen och dina filer fortfarande inte överförs till iCloud fortsätter du var inloggad på iCloud och sparar dina uppdaterade filer till en annan mapp på din Mac eller PC. Kontakta sedan Apple-supporten för ytterligare hjälp.

Hantera ett meddelande om att lösa en konflikt

Om du får ett meddelande om att lösa en konflikt när du öppnar en fil väljer du versionen av dokumentet som du vill spara. Sedan väljer du Behåll för att uppdatera filen i iCloud. Detta meddelande betyder att filen har uppdaterats på en annan enhet eller från iCloud.com sedan du loggade in på iCloud senast.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: