OS X Server: Remote Login (fjärrinloggning) och Screen Sharing (skärmdelning) inaktiverade efter uppdatering

När du har uppdaterat din server till OS X 10.9.5 kan du kanske inte ansluta till den med skärmdelning eller fjärrinloggning via SSH.

I vissa fall kan Remote Login (fjärrinloggning) och Screen Sharing (skärmdelning) inaktiveras efter en uppdatering. Du löser det här problemet genom att använda OS X Server till att återaktivera dessa funktioner. Om dessa alternativ redan verkar vara aktiverade inaktiverar och återaktiverar du dem igen.

Publiceringsdatum: