Beskära bilder för utskriftsbeställningar i iPhoto

När du beställer utskrifter beskär iPhoto automatiskt dina bilder så att de ska passa utskriftsstorleken. Följ dessa instruktioner om du vill få mer kontroll över hur dina bilder beskärs.

Om du vill behålla en version av bilden i ursprunglig storlek skapar du först en kopia av den. Klicka på bilden och välj Duplicera på menyn Bilder.

Beskära bilder för utskriftsbeställningar

  1. Visa den bild du vill beskära och klicka på Redigera.

  2. Klicka på Beskär.

  3. Markera rutan bredvid Tvinga.
  4. I listrutan Tvinga väljer du det bildförhållande som motsvarar den utskriftsstorlek du tänker beställa. Om du vill växla mellan liggande och stående beskärning väljer du Tvinga som landskap eller Tvinga som porträtt.

  5. Dra beskärningsfönstret över bilden för att markera den del du vill ta med. Om du vill ha en mindre del än det som visas drar du i ett av beskärningsfönstrets hörn. När du är nöjd klickar du på Klar.

Föreslagna beskärningsförhållanden

Nordamerika

Utskriftsstorlek Wallet 4 x 6 tum 5 x 7 tum 8 x 10 tum 16 x 20 tum 20 x 30 tum
Beskärningsstorlek 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Europa

Utskriftsstorlek 5 x 8 cm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 15 x 20 cm 20 x 25 cm

20 x 30 cm

Beskärningsstorlek 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Japan

Utskriftsstorlek L (127 x 89 mm) KG (152 x 102 mm) 2L (178 x 127 mm) 6P (254 x 203 mm) A4 (297 x 210 mm) 4P (305 x 254 mm)
Beskärningsstorlek 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 5 x 7 Anpassad: 5 x 6

Australien/Nya Zeeland

Utskriftsstorlek 4 x (2,5 x 3,5 tum) 4 x 6 5 x 7 8 x 10 16 x 20 20 x 30
Beskärningsstorlek 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Singapore

Utskriftsstorlek 4 x 2R (2,5 x 3,5 tum) 4R (4 x 6 tum) 4D (4,5 x 6 tum) 5R (5 x 7 tum) 8R (8 x 10 tum) 16 x 20 tum 20 x 30 tum
Beskärningsstorlek 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 4 x 3 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Hongkong

Utskriftsstorlek 4 x 2R (2,5 x 3,5 tum) 3R (3,5 x 5 tum) 4R (4 x 6 tum) 4D (4,5 x 6 tum) 5Y (5 x 7 tum) 8R (8 x 10 tum) 16 x 20 tum 20 x 30 tum
Beskärningsstorlek 5 x 7 Anpassad: 7 x 10 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 4 x 3 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Om du tänker beställa olika utskriftsstorlekar av samma bild skapar du fler kopior av bilden så att du kan använda önskat beskärningsförhållande för varje utskriftsstorlek. Om du inte vill skapa kopior kan du beskära bilden för din beställning och sedan återställa den till det ursprungliga formatet. När du är klar med din beställning går du till Bilder > Återgå till original.

Publiceringsdatum: