Skaffa VPP-kredit från Apple på ett säkert sätt

Efter att din organisation har köpt VPP-kredit från Apple kan din innehållsköpare använda den säkra inkorgen för att visa orderhistorik och hämta inlösningskoder.

Köpa VPP-kredit

Som Apple School Manager- eller Apple Business Manager-kund kan din organisation köpa VPP-kredit från Apple eller en auktoriserad Apple-återförsäljare. När en medlem av din organisation köper VPP-kredit måste de ange följande uppgifter:

 • Kreditvärde, vilket köparen ska räkna ut baserat på den totala summan pengar som behövs för innehållsköparens konto
 • Institutionens eller företagets namn
 • Namn och Apple-ID för en registrerad innehållsköpare

Vi kontrollerar att innehållsköparens konto är giltigt. Och när beställningen är klar skickar vi e-post med en länk till en säker inkorg. Din innehållsköpare använder denna säkra inkorg för åtkomst till organisationens VPP-kredit.

Använda den säkra inkorgen

Du kan logga in på den säkra inkorgen med din innehållsköpares Apple-ID. Efter inloggning kan du hämta ett kalkylblad med en inlösningskod för varje VPP-kreditbeställning. Du kan lösa in och använda koden för att köpa innehåll med hjälp av Appar och böcker i Apple School Manager eller Apple Business Manager.

Återsänd VPP-kredit

VPP-kredit finns att hämta från den säkra inkorgen i 90 dagar. Därefter kan din organisation återsända VPP-krediten om de köpte den via din institutions anpassade Apple Online Store.

 1. Gå till din anpassade Apple Online Store.
 2. Gå till menyn Konto och välj Kontrollera beställningsstatus.
 3. Logga in med samma Apple-ID som du använde för att köpa VPP-krediten. Eller ange beställningsnumret.
 4. Klicka på Återsänd kredit.

Om du inte köpte krediten genom din anpassade Apple Online Store kan AppleCare återsända VPP-krediten.

 1. Skicka en begäran i formuläret Business and Education Support.
 2. Ange din kontaktinformation och företagets namn.
 3. Välj Business (Företag) eller Education (Utbildning) som företagstyp.
 4. Välj Other (Annat) under Tell us about your issue (Berätta om problemet).
 5. I avsnittet Details of your issue (Information om ditt problem) ska du inkludera varje VPP-kreditnummer och begära att din utgångna VPP-kredit skickas om till ditt Apple-ID.
 6. Klicka på Submit (Skicka).
Publiceringsdatum: