Om kameran på din iPhone, iPad eller iPod touch inte fungerar

Läs om hur du löser problem med kameran på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Ta bort hölje, film eller tillbehör

Ett hölje eller en film kan blockera kameran eller blixten och påverka prestanda. Ett metalliskt eller magnetiskt hölje eller kameratillbehör kan påverka den optiska stabiliseringen. Testa kameran utan dem för att se om det är de som orsakar problemet.

Om du fortfarande har problem med fokus på kameran kontaktar du Apple-supporten.

 

Rengör kameraobjektivet

Om dina bilder är suddiga, ur fokus eller har fläckar ska du se till att objektivet är rent. Använd en mikrofiberduk om du behöver rengöra objektivet. Om du ser smuts eller skräp i objektivet eller om objektivet verkar vara feljusterat eller blockerat tar du med dig enheten till en Apple Store-butik eller en auktoriserad servicepartner för mer hjälp.

 

Starta om och testa med olika appar

Om du ser ett stängt objektiv eller en svart skärm när du öppnar kameraappen ska du starta om enheten. Testa sedan kameran med kameraappen och en annan app som använder kameran.

Om enheten har en främre och bakre kamera ska du kontrollera om endast den ena eller båda inte svarar. Tryck på knappen i det nedre högra hörnet av skärmen för att byta kamera.*

iPhone som visar knappen för främre/bakre kameran

Mer hjälp

Om kameran fortfarande inte fungerar tar du med dig enheten till en Apple Store-butik eller en auktoriserad servicepartner för mer hjälp.

 

Läs mer

* Om enheten är i liggande läge finns knappen för att byta kamera i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

Publiceringsdatum: