Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.6 och 7.0.6

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.6 och 7.0.6

Safari 6.1.6 och 7.0.6

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.4

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1386: En anonym person

  CVE-2014-1387: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-1390: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: