iOS: Om diagnostikfunktionerna

iOS innehåller följande diagnostikfunktioner med vars hjälp IT-avdelningar på företag, utvecklare och AppleCare kan felsöka problem.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

För samtliga diagnostikfunktioner krävs att användaren låser upp sin enhet och anger att de litar på en annan dator. Alla data som överförs mellan iOS-enheten och den tillförlitliga datorn krypteras med nycklar som inte delas med Apple. Om användaren har aktiverat Synkronisera via Wi-Fi i iTunes på en tillförlitlig dator kan de här tjänsterna också nås trådlöst från denna dator.

1. com.apple.mobile.pcapd

pcapd har stöd för insamling av diagnostikpaket från en iOS-enhet till en tillförlitlig dator. Det är användbart vid felsökning och diagnostisering av problem med appar på enheten, samt av företagets VPN-anslutningar. I iOS 8 och senare är den här kapaciteten begränsad till USB-gränssnittet och det går inte längre att komma åt den via Wi-Fi. Det finns mer information på developer.apple.com/library/ios/qa/qa1176.

2. com.apple.mobile.file_relay

file_relay har stöd för begränsad kopiering av diagnostikinformation från en enhet. Det är en separat tjänst som inte kan komma åt användargenererade säkerhetskopior. Den har inte heller åtkomst till data på enheten och åsidosätter inte dataskyddet i iOS. Apples tekniker använder file_relay på interna enheter för att kvalificera kundens konfigurationer. AppleCare kan efter användarens medgivande också använda det här verktyget för att samla in relevant diagnostikinformation från användarnas enheter. I iOS 8 och senare krävs ytterligare inställningar för att den här funktionen ska kunna användas.

3. com.apple.mobile.house_arrest

house_arrest används av iTunes för att överföra dokument till och från en iOS-enhet för appar som har stöd för den funktionen. Den används också av Xcode som en hjälp vid överföring av testdata till en enhet under utvecklingen av appar.

Ytterligare information:

iOS: Varningen ”Vill du lita på den här datorn?”
iOS: Synkronisera dina data med iTunes

Publiceringsdatum: