Återskapa Apple TV med iTunes

Läs om vad du kan göra om din Apple TV inte startar efter en mjukvaruuppdatering.

Om ett problem inträffar medan en mjukvaruuppdatering pågår på Apple TV kopplar du från Apple TV, ansluter den igen och gör ett nytt försök att uppdatera mjukvaran. Om du fortfarande behöver hjälp följer du anvisningarna nedan för din Apple TV.

Om du har en Apple TV 4K

Om  visas medan du försöker uppdatera mjukvaran på din Apple TV 4K ska du kontakta Apple-supporten.

Om du har en Apple TV (4:e generationen) eller tidigare

Om  visas medan du försöker uppdatera mjukvaran på din Apple TV kan du återskapa den med iTunes.

Du behöver

 • En dator med iTunes
 • En internetanslutning med hög hastighet
 • En USB-C-kabel för Apple TV (4:e generationen) eller en mikro-USB-kabel för Apple TV (3:e generationen och tidigare)

Om du inte har det som behövs för att ansluta kan du boka tid i Genius Bar eller kontakta en auktoriserad Apple-servicepartner.

Återskapa din Apple TV

 1. Koppla ur HDMI-kabeln och nätsladden från Apple TV-enheten.
 2. Öppna iTunes på datorn. Kontrollera att du har den senaste versionen.
 3. Anslut en USB-C-kabel till baksidan av din Apple TV (4:e generationen). Använd en mikro-USB-kabel för Apple TV (2:a eller 3:e generationen). Använd korrekt kabel för din modell och anslut aldrig en Lightning-till-USB-kabel till din Apple TV.
 4. Anslut den andra änden av USB-C- eller mikro-USB-kabeln till en USB-port på datorn.
 5. Anslut nätsladden för Apple TV (3:e eller 4:e generationen). För Apple TV (2:a generationen): Låt den vara frånkopplad.
 6. Sammanfattningssidan för Apple TV bör visas i iTunes. Om sammanfattningssidan för Apple TV inte visas klickar du på symbolen för Apple TV längst upp till vänster.
 7. Klicka på Återskapa Apple TV. Koppla inte ur något medan återskapningen pågår. Hur lång tid det tar att återskapa din Apple TV beror på hur snabb internetanslutningen är.
 8. När Apple TV har återskapats drar du ur USB-C- eller mikro-USB-kabeln och nätsladden om den är ansluten. Anslut sedan HDMI-kabeln och nätsladden igen till Apple TV.

Få hjälp

Om din Apple TV inte visas i iTunes eller om återskapningsfelet 1603 eller 1611 visas bör du kontrollera att du använder en USB-C- eller mikro-USB-kabel som har stöd för dataöverföring. Vissa kablar som medföljer andra produkter eller tillbehör har bara stöd för att ladda produkterna (och inte för överföring av data). Eller också fungerar de bara med den produkt de såldes med. 

Om du inte kan återskapa Apple TV eller om skärmen för att ansluta till iTunes fortfarande visas bör du ta med din Apple TV till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för att få hjälp. Om garantin för din Apple TV har upphört att gälla kan du behöva betala en avgift för att få den undersökt eller utbytt.

Publiceringsdatum: