Om det inte går att använda Be om köp

Om du ber familjesamordnaren att göra ett köp och ”Det gick inte att använda Be om köp” visas kontrollerar du enheten och dess inställningar. 

När Be om köp är aktiverat och du har bett samordnaren för din familjegrupp att godkänna ett köp i iTunes och App Store kanske du ser meddelandet ”Det gick inte att använda Be om köp. Du kan inte be om det här köpet eftersom du har loggat in med iCloud- och iTunes-konton som inte är kopplade till varandra.”

Om detta meddelande visas ska du kontrollera vilket Apple-ID du har loggat in med, kontrollera dina inställningar för Familjedelning och se till att du använder en enhet som stöds.

Kontrollera det Apple-ID som du använder för köp

Kontrollera att du är inloggad på iTunes och App Store med samma Apple-ID som du valde för att dela innehåll med din familj. Lär dig hur du använder ditt eget Apple-ID för Familjedelning.
 

      iPhone som visar inställningar för iTunes och App Store

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning och tryck på ditt namn. I iOS 10.2 och tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj och trycker på ditt namn.
 2. Observera vilket Apple-ID du använder.
 3. Gå tillbaka till Inställningar.
 4. Tryck på [ditt namn] > iTunes Store och App Store. I iOS 10.2 eller tidigare trycker du på iTunes Store och App Store.
 5. Kontrollera att du använder samma Apple-ID.

På Mac-datorn

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar.
 2. Klicka på Familjedelning och sedan på Detaljer bredvid ditt namn.  
 3. Skriv upp vilket Apple-ID du använder för familjeköp.
 4. Öppna App Store. Klicka på [ditt namn] > Visa information. 
 5. Kontrollera att du använder samma Apple-ID. 
   

På en Apple TV

 1. Från hemskärmen går du till Inställningar > Konton > iCloud.
 2. Välj ditt namn. Skriv upp Apple-ID:t.
 3. Klicka på menyknappen på Apple TV Remote för att gå tillbaka till Konto-skärmen.
 4. Välj iTunes och App Store. 
 5. Kontrollera att du använder samma Apple-ID.
   

Kontrollera dina inställningar för Familjedelning

Kontrollera att du använder samma Apple-ID överallt där du har loggat in, inklusive Familjedelning. Du kan gå till Inställningar eller Systeminställningar och kontrollera om du är inloggad med rätt konto.
 

iPhone som visar ett familjemedlemskonto      

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på [ditt namn] > Familjedelning. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på iCloud > Familj.
 3. Tryck på ditt namn.

På Mac-datorn

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar. 
 2. Klicka på Familjedelning. 
 3. Klicka på Detaljer bredvid ditt namn.

Kontrollera att du använder en enhet som stöds

Du behöver iOS 8 eller senare på din iPhone, iPad eller iPod touch och OS X Yosemite eller senare på din Mac för att ställa in eller gå med i en familjedelningsgrupp. Om du försöker genomföra ett köp på en enhet som inte stöds visas fortfarande uppmaningen om att begära ett köp. Du får dock inte en avisering när familjesamordnaren godkänner eller avslår begäran. Om familjesamordnaren genomför köpet och ditt innehåll inte hämtas automatiskt kan du trycka på priset igen för att hämta objektet.

Läs mer

Du kan inte köpa iTunes-matchning, iTunes-presenter eller gåvor om Be om köp är aktiverat för ditt konto.

Med Familjedelning måste du använda samma Apple-ID för köp och iCloud. Om din familj har delade inköp aktiverat kan musik, filmer, tv-serier och böcker hämtas på upp till tio enheter per konto, varav fem kan vara datorer. Allt innehåll kan inte väljas för delning. Innehåll kan inte döljas av familjemedlemmar och är inte tillgängligt för hämtning. Be om köp visas inte om Be om köp är aktiverat för ditt Apple-ID och du hämtar innehåll från en familjemedlems tidigare köp. Och om du löser in produktkoder ser du inte meddelanden om Be om köp.

Publiceringsdatum: