Med Profile Manager kan du förhindra OS X Beta-installationer

Med Profile Manager kan du se till att ännu ej utgiven programvara inte erbjuds till Mac-datorer som kör OS X.

Förhindra OS X Beta-installationer

Användare som registrerat sig för OS X Beta-programmet kan se ännu ej utgiven Apple-programvara på sina Mac-datorer. Med Profile Manager i OS X Server 3.2.1 och senare kan du spärra åtkomst till ännu ej utgivna versioner av OS X Yosemite som är tillgängliga från det här programmet.

  1. Ange det föredragna domännamnet com.apple.SoftwareUpdate
  2. Ange en nyckel för AllowPreReleaseInstallation
  3. Ange nyckelns typ till Boolean (boolesk).
  4. Lämna kryssrutan under kolumnen Value (värde) avmarkerad. Detta ställer in nyckelns värde till falskt.

När du har sparat dessa ändringar pushar du ut den här profilen till dina klientsystem. Mac-datorer som använder den här profilen kan inte längre installera ännu ej utgivna versioner av OS X Yosemite från OS X Beta-programmet.

Om du inte använder Profile Manager kan du skapa en egen profil. Hämta den här filen för att visa en exempelprofil. Distribuera profilen till klienterna via ett e-postmeddelande eller en webbsida. Du kan också använda over-the-air-profilleverans och konfiguration eller en Mobile Device Management-server för att distribuera din profil.

De här stegen blockerar bara åtkomst till ännu ej utgiven programvara från OS X Beta-programmet. De förhindrar inte installation av släppta versioner av OS X.

Publiceringsdatum: