Om du ger service och ersätter en enhet i Device Enrollment Program

Läs om hur dina enheter och datorer som fått service eller ersatts fungerar med Device Enrollment Program (DEP).

Om du har en ersättningsenhet (iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV)

Om Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner ersätter en iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV som är registrerad i DEP så visas ersättningen vanligtvis i DEP inom fyra timmar. Den tilldelas automatiskt till samma server som den ursprungliga enheten.

Om du har en Mac som fått service

Om du har registrerat en Mac i DEP och den har fått service är Mac-datorn fortfarande registrerad om inte moderkortet ersattes. Om moderkortet har ersatts på Mac-datorn kan du manuellt registrera den igen i MDM.

Publiceringsdatum: