Om du ger service på eller byter ut en enhet registrerad i Apple School Manager eller Apple Business Manager

Läs om hur du ger service på eller byter ut enheter och datorer som fungerar med Apple School Manager eller Apple Business Manager.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Information om att hantera reparationer med Apple Business Essentials finns på Användarhandbok för Apple Business Essentials.

Om din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV repareras eller byts ut

Innan du skickar in eller tar med en iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV för reparation tar du bort tilldelningen från MDM-servern i Apple School Manager eller tar bort tilldelningen från MDM-servern i Apple Business Manager. Om du inte gör det kan du få tillbaka den oreparerad. Du kan tilldela om enheten till din MDM-server när den är reparerad.

Om Apple eller en auktoriserad Apple-servicepartner byter ut en iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV som är registrerad i Apple School Manager eller Apple Business Manager så visas den nya enheten vanligtvis i Apple School Manager eller Apple Business Manager inom två timmar. Du kan tilldela ersättningsenheten din MDM-server.

Om din Mac-dator repareras

Om din Mac-dator är registrerad i Apple School Manager eller Apple Business Manager fortsätter den att vara registrerad när du får den reparerad.

Publiceringsdatum: