Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.5 och Safari 7.0.5

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.5 och Safari 7.0.5.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 6.1.5 och Safari 7.0.5

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-1325: Apple

  CVE-2014-1340: Apple

  CVE-2014-1362: Apple, miaubiz

  CVE-2014-1363: Apple

  CVE-2014-1364: Apple

  CVE-2014-1365: Apple, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1366: Apple

  CVE-2014-1367: Apple

  CVE-2014-1368: Wushi på Keen Team (Keen Cloud Techs forskningsgrupp)

  CVE-2014-1382: Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.3

  Effekt: Om en URL dras från en webbplats med skadligt innehåll till ett annat fönster kan den lokala filens innehåll avslöjas

  Beskrivning: Om en URL drogs från en webbplats med skadlig innehåll till ett annat fönster kunde den skadliga webbplatsen komma åt en file:// URL. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering när resurser dras mellan fönster.

  CVE-ID

  CVE-2014-1369: Aaron Sigel på vtty.com

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.3

  Effekt: En uppsåtligt skadlig webbplats kan styra om sitt domännamn i adressfältet

  Beskrivning: Ett problem med omstyrning förekom i hanteringen av webbadresser. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad kodning av webbadresser.

  CVE-ID

  CVE-2014-1345: Erling Ellingsen på Facebook

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: