Inaktivera e-posttjänster i OS X Server

Du kan anpassa vilka e-posttjänster som körs i OS X Server. Du kan till exempel inaktivera POP om du endast vill använda IMAP.

I Server.app 3.1 och senare ingår en global tjänstkontroll av Mail Server. Denna kontroll ser till att alla de olika tjänsterna som är kopplade till e-postservern körs varje gång den startas. Om du vill anpassa OS X Mail Server måste du inaktivera den här funktionen.

 1. Använd det här Terminal-kommandot för att inaktivera den globala tjänstkontrollen som genomförs när e-posttjänsten startas

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Välj de tjänster som du vill aktivera eller inaktivera. Följande tjänster kan du aktivera (= yes) eller inaktivera (= no) med hjälp av kommandot serveradmin i Terminal. Som standard är alla inställda på ”yes” (ja).

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Stoppa Mail Server och vänta i 30 sekunder tills Mail Server stoppats helt.
 4. Starta Mail Server. Ändringarna som du valde börjar gälla.

Du kan återställa dessa inställningar till standardvärden om det behövs genom att ställa in allt till ”yes” (ja) eller genom att ställa in skip_global_service_check på ”no” (nej). När Mail Server avbryts och sedan startas återaktiveras tjänsterna om de är inställda på ”yes” (ja).

Publiceringsdatum: