Viktig information om Pages för iCloud

Vi uppdaterar Pages för iCloud kontinuerligt. Eftersom uppdateringarna ackumuleras har du alltid tillgång till de senaste funktionerna när du startar Pages på iCloud.com. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.

November 2018

Publicering av böcker

Erbjud dina böcker för hämtning eller inköp i Apple Books.

Läs mer


September 2018

 • Lägg snabbt till länkar till webbplatser och e-postadresser.
 • Använd en mängd nya redigerbara former i dina dokument.


Juni 2018

 • Justera skuggor och bakgrunder och använd rundade hörn i stående och liggande stapeldiagram.
 • Använd en mängd nya redigerbara former i dina dokument.


Mars 2018

 • Gör vackra nya digitala böcker med nya bokmallar.
 • Det är enkelt att ändra pappersstorlek, sidriktning, dokumentmarginaler med mera i det nya sidofältet för dokumentinställningar.
 • Lägg till ett bildgalleri för att visa en samling bilder på samma sida.
 • Använd munkdiagram för att visualisera data på ett nytt och engagerande sätt.
 • Använd en mängd nya redigerbara former i dina dokument.


September 2017

 • Omdesignad dokumenthanterare: öppna dokument från valfri källa i iCloud Drive, enkelt att hitta delade kalkylblad och skapa undermappar.


Juni 2017

 • Förbättra dina dokument från ett bibliotek med över 500 former utformade av proffs. Läs mer
 • Svara på kommentarer och gå med i konversationstrådar. Läs mer
 • Lägg till länkade textrutor så att texten flödar smidigt från en plats till en annan. Läs mer
 • Stöd för avancerad bildfyllning i grafik.
 • Infoga och redigera anslutningslinjer för objekt.
 • Exportera dokument som ePub-böcker med fast layout. Läs mer
 • Aktie- och valutafunktionerna tillhandahåller nu data från slutet på föregående marknadsdag. Läs mer


Mars 2017

 • En förenklad design ger dig snabb åtkomst till verktygen du behöver.  
 • Öppna RTF-dokument (Rich Text Format). Läs mer
 • Lägg till övertoning och bildfyllningar i grafik.
 • De nya alternativen för att justera och fördela gör det lättare att positionera objekt i dokumentet.
 • Använd avancerade alternativ för radavstånd när du justerar avståndet mellan textrader.
 • Formatera texten på ett enkelt sätt genom att använda teckenstilar. 
 • Förhandsvisa äldre versioner av ditt dokument innan du väljer vilken du vill återskapa. Läs mer
 • Nya aktie- och valutafunktioner ger uppdaterade värdedata i tabeller. Läs mer
 • Ställ in datum, tid och valutor för ditt språk eller din region när du skapar ett dokument.


September 2016

 • Stöd för samarbete i realtid med Pages på Mac, iPad och iPhone (funktion i betaversionen). Läs mer
 • Öppna och redigera Pages ’05-dokument. Läs mer


Läs mer

Läs viktig information om Numbers och Keynote för iCloud.

Publiceringsdatum: