Viktig information om Numbers för iCloud

Vi uppdaterar Numbers för iCloud kontinuerligt. Eftersom uppdateringarna ackumuleras har du alltid tillgång till de senaste funktionerna när du startar Numbers på iCloud.com. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.


Juni 2022

 • Skapa och redigera pivottabeller för att snabbt sammanfatta, gruppera och ordna om data för att utforska mönster och trender.


April 2022

 • Sortera, filtrera och uppdatera pivottabeller som skapats på macOS, iPadOS eller iOS.
 • Skapa en tabell med ursprungliga data för sammanfattningsceller i pivottabeller.


September 2021

 • Visa, ändra utseende och lägga till diagram för pivottabeller som skapats på Mac, iPad eller iPhone.
 • Använd radardiagram för att jämföra flera variabler visuellt för att visa likheter och skillnader i dina data. 
 • Hitta och dubblera inlägg och unika värden i dina data med förbättrade filter och använd omdesignade snabbfilter för att enkelt visa eller dölja rader som matchar ett specifikt värde. 
 • Flexibelt samarbete gör att deltagare kan lägga till andra i ett delat kalkylblad (iOS 15, iPadOS 15 eller macOS Monterey krävs).


Juni 2021

 • Länka till webbsidor, e-postadresser och telefonnummer från objekt som former, linjer, bilder, teckningar eller textrutor.


September 2020

 • Förbättra dina kalkylblad med en mängd nya, redigerbara former.


Juli 2020

 • Med nya funktioner som XLOOKUP, XMATCH och REGEX kan du matcha mönster, manipulera text och skapa flexibla formler.
 • Lägg enkelt till bildtexter och titlar på bilder, videor, former och andra objekt.
 • Formatera text som upphöjd eller nedsänkt, ändra versalisering, ändra bakgrundsfärg med mera.


Mars 2020

 • Lägg till ett Numbers-kalkylblad i en delad mapp i iCloud Drive för att automatiskt börja samarbeta.
 • Använd nya kortkommandon för att snabbt välja rader och kolumner.
 • Använd en färg i bakgrunden på ett blad.
 • Öppna kalkylblad som innehåller fler rader och kolumner än tidigare.
 • Enkel åtkomst till mallar i en omdesignad mallväljare.
 • Lägg till en anfang i text inuti en form.
 • Använd nya textlayoutalternativ för att lägga till ramar, styckesbakgrunder och kolumner.
 • Förbättra dina kalkylblad med en mängd nya, redigerbara former.
 • Använd kommandona Förena, Korsa, Ta bort och Uteslut till att skapa nya former.
Publiceringsdatum: