Distribuera innehåll till användarna med volymköpsprogrammet (VPP)

Läs om hur du distribuerar appar och böcker köpta genom volymköpsprogrammet (VPP).

När du köper innehåll från VPP Store till skola eller företag kan du distribuera inköpen direkt till användarna på något av följande tre sätt: Användartilldelning*, Enhetstilldelning* eller Inlösningskoder.

* Användartilldelning och Enhetstilldelning är typer av Hanterad distribution. 

  Hanterad distribution
Inlösningskoder
Användartilldelning Enhetstilldelning
Krav
  • iOS 7 eller senare
  • OS X Mavericks (10.9) eller senare
  • iOS 9 eller senare
  • OS X El Capitan (10.11) eller senare
Ej tillämpligt
Distribution av kostnadsfria appar†   
Distribution av betalversioner av appar
Distribution av kostnadsfria böcker    
Distribution av betalversioner av böcker  
Mobil enhetshantering (MDM) används för distribution††
Om apparna återkallas eller omtilldelas ägs de fortfarande av organisationen  
Apple-ID krävs inte för att komma åt apparna    
Innehåll är tillgängligt på flera enheter i köphistorik  
Innehållet är tillgängligt via familjedelning    
Slutanvändare kan göra och återskapa köp inuti app†††  

† Kostnadsfria appar är endast tillgängliga med inlösningskoder för anpassade B2B-appar.

†† Vissa MDM-lösningar kan ha stöd för hanterad distribution och/eller inlösningskoder. Kontakta din MDM-leverantör om du vill veta mer om kraven. 

††† Köp inuti app stöds inte eftersom fristående innehåll som kan köpas och distribueras VPP, men slutanvändarna kan göra och återskapa köp inuti app från VPP-tilldelade appar så länge apparna inte är enhetstilldelade.

Om du vill växla från inlösningskoder till hanterad distribution

Om du för närvarande använder inlösningskoder och vill använda hanterad distribution läser du om hur du migrerar till hanterad distribution.

Om nya VPP-köp inte visas för tilldelning i MDM-lösningen

Servicetoken för VPP är giltiga ett kalenderår från första hämtningen. Innan året är slut måste du gå till avsnittet Account Summary (kontosammanfattning) i VPP Store för att få ett token. Du kan även behöva utföra dessa steg om du någonsin ändrat ditt lösenord.

Om du vill använda hanterad distribution men inte har en MDM-lösning

Apple erbjuder Apple Configurator 2 och Profilhanterare.* Det finns även många alternativ från tredje partberoende på vad organisationen har för behov

Här hittar du mer information om hantering av enheter:

• Hantera enheter för utbildningsinstitutioner

• Hantera enheter för företag

 

Vissa appar och böcker kanske inte är tillgängliga beroende på land eller region och utvecklarens val. Se program och tillgänglighet.

* Som del av macOS Server.

Publiceringsdatum: