Distribuera innehåll med Apps and Books i Apple School Manager och Apple Business Manager

Läs om hur du distribuerar appar och böcker som köpts i avsnittet Apps and Books i Apple School Manager och Apple Business Manager.

När du köper innehåll i Apps and Books till en skola eller ett företag kan du distribuera inköpen direkt till användarna på något av följande tre sätt: Användartilldelning*, Enhetstilldelning* eller Inlösenkoder.

* Användartilldelning och Enhetstilldelning är olika typer av Hanterad distribution. 

  Hanterad distribution
Inlösenkoder
Användartilldelning Enhetstilldelning
Krav
  • iOS 7 eller senare
  • OS X Mavericks (10.9) eller senare
  • iOS 9 eller senare
  • OS X El Capitan (10.11) eller senare
  • tvOS 12
Ej tillämpligt
Distribution av kostnadsfria appar  
Distribution av betalversioner av appar
Distribution av B2B-appar (endast Apple Business Manager)
Distribution av kostnadsfria böcker    
Distribution av betalversioner av böcker  
Hantering av mobila enheter (MDM) används för distribution
Om apparna återkallas eller omtilldelas ägs de fortfarande av organisationen  
Apple-ID krävs inte för att komma åt apparna    
Innehållet är tillgängligt på flera enheter i köphistorik  
Innehållet är tillgängligt via familjedelning    
Slutanvändare kan göra och återskapa köp inuti app††  

† Vissa MDM-lösningar kan ha stöd för hanterad distribution och/eller inlösenkoder. Kontakta din MDM-leverantör om du vill veta mer om kraven. 

†† Köp inuti appar stöds inte som fristående innehåll som kan köpas och distribueras med Apps and Books. Slutanvändarna kan dock göra och återskapa köp i appar från Apps and Books-tilldelade appar så länge apparna inte är enhetstilldelade.

Om du vill växla från inlösenkoder till hanterad distribution

Om du för närvarande använder inlösenkoder och vill använda hanterad distribution läser du om hur du migrerar till hanterad distribution.

Om nya Apps and Books-köp inte visas för tilldelning i MDM-lösningen

Servertoken för Apps and Books är giltiga ett kalenderår från första hämtningen. Innan året är slut måste du gå till avsnittet Account Summary (kontosammanfattning) i Apps and Books Store för att få ett nytt token. Du kan även behöva utföra dessa steg om du någon gång ändrar ditt lösenord.

Om du vill använda hanterad distribution men inte har en MDM-lösning

Apple erbjuder Apple Configurator 2 och Profile Manager.* Det finns även många alternativ från tredje partberoende på vad organisationen har för behov

Här hittar du mer information om hantering av enheter:

• Hantera enheter för utbildningsinstitutioner

• Hantera enheter för företag

 

Vissa appar och böcker kanske inte är tillgängliga beroende på land eller region och utvecklarens val. Se program och tillgänglighet.

* Som del av macOS Server.

Publiceringsdatum: