Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.4 och 7.0.4

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.4 och 7.0.4.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 6.1.4 och Safari 7.0.4

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2875: miaubiz

  CVE-2013-2927: cloudfuzzer

  CVE-2014-1323: banty

  CVE-2014-1324: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1326: Apple

  CVE-2014-1327: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1329: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1330: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1334: Apple

  CVE-2014-1335: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1336: Apple

  CVE-2014-1337: Apple

  CVE-2014-1338: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen på OUSPG

  CVE-2014-1341: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1342: Apple

  CVE-2014-1343: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1344: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2014-1731: en anonym medlem av utvecklargemenskapen Blink

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.3

  Effekt: En skadlig webbplats kan skicka meddelanden till en ansluten ram eller fönster på ett sätt som kan kringgå mottagarens ursprungskontroll

  Beskrivning: Ett kodningsproblem fanns i hanteringen av unicode-tecken i webbadresser. En webbadress med skadligt innehåll kunde medföra att ett felaktigt postMessage-ursprung sändes. Problemet åtgärdades genom förbättrad kodning/avkodning.

  CVE-ID

  CVE-2014-1346: Erling Ellingsen på Facebook

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: