Här köper du VPP-kredit för Apple School Manager och Apple Business Manager

Företagsorganisationer som är registrerade i Appar och böcker i Apple Business Manager och utbildningsinstitutioner som är registrerade i Appar och böcker för Apple School Manager kan använda VPP-kredit för att köpa appar och böcker.

VPP-kredit är ett av sätten ditt företag eller utbildningsinstitutioner kan betala för volyminköp.

Leta reda på ditt land eller din region i tabellerna nedan. En bock visar om betalningstypen är tillgänglig. Klicka på en bock för mer information.

Ta reda på hur du köper VPP-kredit säkert från Apple.

Företag

Land eller region Alternativ för inköp av VPP-kredit
Apple Online
Store (anpassat)
Telefon Apple
Retail
Apple
auktoriserad
återförsäljare


Australien

 

Österrike
 

Belgien
 


Kanada

 

Danmark
 

Finland
 


Frankrike

0800 970 210


Tyskland

 


Irland
 

Italien

800 915 911


Japan
 

Luxemburg
 

Nederländerna
 

Nya Zeeland
 

Norge
 

Spanien

900 812 683


Sverige
 

Schweiz
 

Storbritannien

0800 0582222


USA
1-800-854-3680

 

Utbildningsinstitutioner

 

Land eller region Alternativ för inköp av VPP-kredit
Apple Online
Store (anpassat)
Telefon Apple
auktoriserad
återförsäljare


Australien

1300-551-927 

Österrike
 

Belgien
 


Kanada

 800 800 2775

Danmark
 

Finland
 


Frankrike

0800 000 340


Tyskland

   

Irland
 

Italien
800 915 901 

Japan
 

 


Luxemburg
 

Nederländerna
 

Nya Zeeland

 0800-451-995


Norge
 

Spanien
 900 812 701

Sverige
 

Schweiz
 

Storbritannien
0800 912 0207

USA
1-800-800-2775  

 

Läs mer

Publiceringsdatum: