Om säkerhetsinnehållet i iTunes 11.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 11.2.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från webbplatsen för Apple-supporten.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 11.2

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP3 eller senare

  Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan få tillgång till inloggningsinformation för iTunes

  Beskrivning: Set-Cookie HTTP-huvuden bearbetas även om anslutningen avslutas innan rubrikraden var fullständig. En angripare kunde plocka ut säkerhetsinställningarna från cookien genom att tvångsavsluta anslutningen innan säkerhetsinställningarna skickades och därigenom komma över den oskyddade cookiens värde. Detta problem åtgärdades genom att ignorera ofullständiga HTTP-rubrikrader.

  CVE-ID

  CVE-2014-1296

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP3 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en skadlig ljud- eller filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i iTunes tolkning av MP4. Problemet åtgärdades genom utökad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-8842: Karl Smith på NCC Group

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: