Om ePub-filer och iBooks

Läs om vilka typer av ePub-böcker som hanteras av iBooks.

ePub är ett standardformat för fritt tillgängliga e-böcker som sköts av organisationen International Digital Publishing Forum (IDPF). En ePub är en grupp filer som är samlade i ett zippat paket som slutar med filtillägget .epub.

iBooks hanterar både ePub 3 och ePub 2.

Om ePub 3

När du zippar upp en ePub 3 ser du en fil och två mappar:

  • Fil: Mimetype
  • Mappar: META-INF och OEBPS

Mappen META-INF, som innehåller information om bokens metadata, kan innehålla en eller flera filer men den måste innehålla en container.xml-fil. Filen anger för iBooks hur resten av ePub-paketet ska behandlas.

OEBPS-mappen* innehåller bokens innehåll, metadata, format och innehållsförteckning.

I OEBPS-mappen måste du ta med följande filer:

  • XHTML-filer med innehållet, som kan utgöras av text, bilder och andra mediefiler. Innehållsförteckningen är en navigeringsfil och den heter ofta toc.xhtml.
  • En fil med namnet content.opf, som beskriver paketets metadata, manifest-filen (vilka filer som ingår i OEBPS-mappen) och filernas visningsordning.

Du kan också lägga till en CSS-stilmall (cascading style sheet) som anger bokens stil och layout i OEBPS-mappen.

*Namnet på den här mappen kan variera.

Om ePub 2

Precis som ePub 3 innehåller ePub 2 en mimetype-fil och mapparna META-INF och OEBPS. Strukturmässigt är formaten lika varandra men ePub 2 innehåller en NCX-fil istället för en navigeringsfil.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: