Ställa in ljudenheter på iMac (mitten av 2014) och senare

Lär dig hur du ställer in ljudenheter på en iMac (mitten av 2014) och senare. Med Ljud-/MIDI-inställningar väljer du enheter för inkommande och utgående ljud, konfigurerar högtalare, ställer in klockhastigheter och kontrollerar ljudnivåer.

Du kan använda Ljud-/MIDI-inställningarna för att konfigurera de enheter för inkommande och utgående ljud som du använder med iMac, till exempel mikrofoner och gränssnitt för flerkanalsljud. Ljud-/MIDI-inställningar fungerar med många typer av ljud- och MIDI-gränssnittsenheter, till exempel datorns inbyggda enheter för ljud och digitalt flerkanalsljud. Det fungerar med enheter som är anslutna till iMac via FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA och PCI.

Beroende på vilken ljudenhet du använder kan du ändra inställningarna i Ljud-/MIDI-inställningar. Om enheten till exempel har stöd för volymkontroll, kan du justera volymen för varje kanal som finns tillgänglig på ljudutmatningsenheten genom att följa dessa steg:

 1. Anslut ljudenheterna till iMac. Installera vid behov den programvara som medföljer enheterna. Läs dokumentationen som medföljer ljudenheterna.
 2. Öppna Ljud-/MIDI-inställningarna (finns i Verktygsprogram i mappen Program).
 3. Välj en ljudenhet i listan till vänster i fönstret Ljudenheter.
  • Om du vill använda enheten som ljudingång väljer du Använd denna enhet för inkommande ljud från popupmenyn Åtgärd.
  • Om du vill använda enheten som ljudutgång väljer du Använd denna enhet för utgående ljud från popupmenyn Åtgärd. Om du även vill använda enheten för att spela upp systemljud, väljer du Spela upp varningar och ljudeffekter genom denna enhet från popupmenyn Åtgärd.
 4. Till höger i fönstret Ljudenheter väljer du relevanta alternativ för enheten som du installerar:
  • Vanligtvis kan du lämna popupmenyn Klockkälla på standardinställningen.
  • Du ställer in högtalare med surroundljud (flerkanalsljud) genom att klicka på Konfigurera högtalare. Välj sedan vilken typ av konfiguration du vill använda. Mer information finns i Installera externa högtalare för stereo- eller surroundljud.
  • Du kan ställa in samplingsfrekvens och bitdjup i popupmenyerna Format. Se till att de stämmer med inställningarna för ljudenheten och att ingående och utgående samplingsfrekvenser är inställda på samma värde. De inbyggda högtalarna i en iMac kan till exempel se ut så här:

 

Ytterligare inställningar

 • Om iMac-datorn har stöd för maskinvarufrekvenskonverteraren visas popupmenyn Maskinvarufrekvenskonverterare i menyn Ljud in. Om du väljer Automatiskt i popupmenyn slås maskinvarufrekvenskonverteraren på om de inkommande ljudsamplingarna är PCM och de är formaterade enligt den internationella standarden IEC 60958-3. Maskinvarufrekvenskonverteraren stängs av om inströmmen är kodad. Om du väljer Aktivera eller Inaktivera i menyn behåller du maskinvarufrekvenskonverteraren påslagen eller avstängd. 
  Om du väljer Aktivera i menyn kanske du inte kan strömma icke-LPCM eller kodat ljud eftersom ljudet kanske inte kan identifieras. 
 • Om det finns programvara för volymkontroll på enheten visas reglageknapparna för volym blå för att visa att de är aktiva. Ställ in volymen för varje kanal genom att justera reglageknapparna.
Publiceringsdatum: