Om säkerhetsinnehållet i iOS 7.1.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 7.1.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 7.1.1

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tillgänglig för: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan komma över inloggningsuppgifter till webbplatser

  Beskrivning: Set-Cookie HTTP-huvuden bearbetas även om anslutningen avslutas innan rubrikraden var fullständig. En angripare kunde plocka ut säkerhetsinställningarna från cookien genom att tvångsavsluta anslutningen innan säkerhetsinställningarna skickades och därigenom komma över den oskyddade cookiens värde. Detta problem åtgärdades genom att ignorera ofullständiga HTTP-rubrikrader.

  CVE-ID

  CVE-2014-1296: Antoine Delignat-Lavaud på Prosecco på Inria Paris

 • IOKit-kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: En lokal användare kan läsa kärnpekare som sedan kan användas för att kringgå kärnadressens slumpmässiga utrymmeslayout

  Beskrivning: En uppsättning kärnpekare lagrade i ett IOKit-objekt kunde hämtas från userland. Det här problemet åtgärdades genom att pekarna togs bort från objektet.

  CVE-ID

  CVE-2014-1320: Ian Beer från Google Project Zero i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Säkerhet – Secure Transport

  Tillgänglig för: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: En angripare med en priviligerad nätverksposition kan stjäla data eller ändra funktionerna som utförs i sessioner som skyddas av SSL

  Beskrivning: I en ”trippelhandskakningsattack” var det möjligt för en angripare att upprätta två anslutningar med samma krypteringsnycklar och samma handskakning. Sedan infogades angriparens data i en anslutning och förhandlades på nytt, så att anslutningarna kunde vidarebefordras till varandra. I syfte att förhindra angrepp baserade på det här scenariet ändrades Secure Transport så att samma servercertifikat som uppvisades i den ursprungliga anslutningen måste uppvisas vid en omförhandling.

  CVE-ID

  CVE-2014-1295: Antoine Delignat-Lavaud, Karthikeyan Bhargavan och Alfredo Pironti på Prosecco på Inria Paris

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2871: miaubiz

  CVE-2014-1298: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1299: Google Chrome Security Team, Apple, Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer från Google Project Zero i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1302: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1304: Apple

  CVE-2014-1305: Apple

  CVE-2014-1307: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1308: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1311: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1312: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1313: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1713: VUPEN i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: