OS X Server: Skicka e-postinbjudningar, aviseringar och varningar när ett SMTP-relä krävs

OS X Server kan skicka e-postinbjudningar, aviseringar och varningar för många OS X Server-tjänster. Dessa kan vara Caching, Certificate, Disk, Firewall, Mail, Network Configuration, Profile Manager, Software Updates och Time Machine.

När en internetleverantör kräver att ett SMTP-relä används för utgående e-post kan OS X Server konfigureras till att använda den SMTP-reläserver som din internetleverantör tillhandahåller. 

OS X Server har två inbyggda SMTP-servrar: OS X Mail Service och Sendmail. När OS X Server Mail-tjänsten är konfigurerad och uppdaterad används den till att skicka ut inbjudningar, aviseringar och varningar. Om OS X Server Mail-tjänsten inte är aktiverad används Sendmail istället. 

Om du använder ett SMTP-relä ska du lägga till din SMTP-serveradress och dina autentiseringsuppgifter (när det krävs) till din OS X Mail Server-konfiguration. Både OS X Server Mail Service och Sendmail använder samma konfigurationsfiler och inställningar:

 1. Öppna Server.app
 2. I panelen Mail (e-post) väljer du Relay outgoing mail through ISP (vidarebefordra utgående e-post via internetleverantören).
  Om det alternativet redan är valt klickar du på knappen Edit (redigera). Du får en uppmaning om att ange information om anslutningen till din reläserver.
 3. Klicka på rutan vid Relay outgoing mail through ISP (vidarebefordra utgående e-post via internetleverantören).
 4. Klicka på knappen Redigera.
 5. Ange DNS-namn eller IP-adress för reläservern.

  Om du behöver en anpassad port kan du ange ett portnummer. Lägg till ett kolon, följt av portnumret efter IP-adressen eller värdnamnet. Till exempel kan du ange 17.172.224.47:587 eller example.com:587. Du kan inaktivera Mail Exchange (MX)-sökningar genom att ange din IP-adress eller ditt värdnamn inom hakparenteser. Till exempel [17.172.224.47] eller [example.com].
   
 6. Om ditt relä kräver autentisering innan det går att skicka e-post väljer du Enable SMTP relay authentication (aktivera SMTP-autentisering av relä) och anger sedan relaterat användarnamn och lösenord. Om du aktiverar det här alternativet skickas dina uppgifter med den starkaste autentiseringsmetoden som är tillgänglig: CRAM-MD5, Digest-MD5 eller Kerberos.

Du behöver inte starta eller starta om OS X Mail-tjänsten. Inställningarna som du anger tillämpas på både OS X Server Mail Service och Sendmail.

Publiceringsdatum: