OS X Server: Hantera alternativ för Safari-insticksfiler med hjälp av en konfigurationsprofil

I Safari 6.1.2 och 7.0.2 går det att hantera alternativ för Safari-insticksfiler med hjälp av funktionerna för konfigurationsprofiler i OS X Server.

Använd Profile Manager i OS X Server för att skapa en nyttolast för anpassade inställningar. Ange föredraget domännamn ”com.apple.Safari” och lägg till en ManagedPlugInPolicies-nyckel enligt beskrivningen nedan.

Nyckel Skriv Innehåll
ManagedPlugInPolicies Ordlista Information för alla hanterade instickfiler lagras i den här ordlistan. Nyckeln är insticksfilens paketidentifierare och värdet är en ordlista med information om instickfilen, som beskrivs nedan.

Vanliga identifierare för insticksfilspaket:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Ordlista för insticksfiler
Varje ordlista med insticksfilsinformation kan innehålla följande nycklar:

Nyckel Skriv Värde
PlugInFirstVisitPolicy Sträng

Valfritt. Bestämmer policy för insticksfiler för första besöket på webbplatser som använder den här insticksfilen. Utifrån den här policyn tillåter Safari att insticksfilen körs, blockerar den från att köras eller frågar användaren om insticksfilen ska få köras.


Följande värden accepteras:

  • PlugInPolicyAsk = Fråga
  • PlugInPolicyBlock = Blockera
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Tillåt
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Tillåt alltid
PlugInPreventPerSitePolicyChange Boolesk Valfritt. Om det finns och är inställt på true, kan användaren inte ändra inställningar för insticksfiler på webbplatser som definieras med PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Boolesk Valfritt. Om det finns och är inställt på true, kan en insticksfil köras i osäkert läge när du går till en webbplats första gången. Standardvärdet är false.
PlugInHostnamePolicies Uppsättning ordlistor Valfritt. I den här uppsättningen lagras inställningar för enskilda webbplatser. Formatet för ordlistor för varje webbplats beskrivs nedan.

 

Webbplatsens ordlista
Varje ordlista för en webbplats kan innehålla följande nycklar:

Nyckel Skriv Värde
PlugInHostname Sträng Värdnamnet för webbplatsen.
PlugInPolicy Sträng Bestämmer policy för insticksfiler som används när du går till webbplatsen. Tillåtna värden är samma som nyckeln PlugInFirstVisitPolicy som beskrivs ovan.
PlugInRunUnsandboxed Boolesk Valfritt. Om det finns och är inställt på true, får insticksfilen köras i osäkert läge. Standardvärdet är false.

Läs mer

Om du vill ha ett exempel på inställningar för Safari-insticksfiler kan du titta på källan till detta exempel på en konfigurationsprofil.

Publiceringsdatum: