Kombinera PDF-filer på en Mac med Förhandsvisning

Läs mer om att kombinera PDF-filer och ändra ordning på, rotera och radera sidor.

Kombinera två PDF-filer

 1. Öppna en PDF-fil i Förhandsvisning.
 2. Välj Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
 3. Ange var du vill infoga det andra dokumentet genom att välja en sidminiatyr. 
 4. Välja Redigera > Infoga > Sida från fil.*
 5. Välj den PDF-fil som du vill lägga till dialogrutan och klicka sedan på Öppna. 
 6. När du vill spara väljer du Arkiv > Exportera som PDF.

* Se till att filen du har öppnat är en PDF-fil om det här alternativet är nedtonat. Vissa krypterade PDF-dokument kan inte slås ihop. För att kontrollera behörigheterna i en PDF-fil väljer du Verktyg > Visa granskare och klickar sedan på .

Delare

Kombinera en del av en PDF-fil med en annan PDF-fil

 1. Öppna PDF-filerna som du vill kombinera i Förhandsvisning.
 2. I varje dokument väljer du Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
 3. Tryck på och håll ned kommandotangenten ⌘. Välj sidminiatyrerna som du vill lägga till i det andra dokumentet och släpp sedan tangenten.
 4. Dra de valda miniatyrerna till den andra PDF-filens sidofält. Släpp dem sedan på den plats där du vill att de ska visas.
  Om du använder macOS Sierra eller tidigare drar du miniatyrerna direkt till en miniatyr i den andra PDF-filen.
 5. När du vill spara väljer du Arkiv > Exportera som PDF. 

Delare

Rotera, radera och ändra ordning på sidorna

 1. Öppna en PDF-fil i Förhandsvisning.
 2. Välj Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
  • Så här roterar du en sida: Välj en sidminiatyr och välj sedan Verktyg > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger.
  • Så här raderar du en sida: Välj en sidminiatyr och välj sedan Redigera > Radera.
  • Så här ändrar du ordning på sidor: Dra en sidminiatyr till en ny plats i sidofältet.

Publiceringsdatum: