Kombinera PDF-filer på en Mac med Förhandsvisning

Läs mer om att kombinera PDF-filer och ändra ordning på, rotera och radera sidor.

Kombinera två PDF-filer

 1. Öppna en PDF-fil i Förhandsvisning.
 2. Välj Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
 3. Ange var du vill infoga det andra dokumentet genom att välja en sidminiatyr. 
 4. Välj Redigera > Infoga > Sida från fil* och välj PDF-filen du vill lägga till. Klicka på Öppna. 
 5. När du vill spara väljer du Arkiv > Exportera som PDF.

Delare

Kombinera en del av en PDF-fil med en annan PDF-fil

 1. Öppna PDF-filerna som du vill kombinera i Förhandsvisning.
 2. I varje dokument väljer du Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
 3. Tryck och håll ned kommandotangenten, välj sidminiatyrerna som du vill lägga till i det andra dokumentet och släpp sedan kommandotangenten. 
 4. Dra de valda miniatyrerna till den andra PDF-filens sidofält. Släpp dem sedan på den plats där du vill att de ska visas. Om Mac-datorn har macOS Sierra eller tidigare drar du miniatyrerna direkt till en miniatyr i den andra PDF-filen.
 5. cdu Arkiv > Exportera som PDF. 

Delare

Rotera, radera och ändra ordning på sidorna

 1. Öppna en PDF-fil i Förhandsvisning.
 2. Välj Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet.
  • Så här roterar du en sida: Välj en sidminiatyr och välj sedan Verktyg > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger.
  • Så här raderar du en sida: Välj en sidminiatyr och välj sedan Redigera > Radera.
  • Så här ändrar du ordning på sidor: Dra en sidminiatyr till en ny plats i sidofältet.

Läs mer

Läs mer om hur du gör markeringar i PDF-filer och redigerar bilder i Förhandsvisning.

* Om alternativet ”Sida från fil” är gråtonat kontrollerar du att du har öppnat en PDF-fil. Vissa krypterade PDF-dokument kan inte slås ihop. Du kan kontrollera behörigheterna i en PDF-fil väljer du Verktyg > Visa granskare och klicka på låsikonen.

Publiceringsdatum: