Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.3 och Safari 7.0.3

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.1.3 och Safari 7.0.3.

Hämta och installera med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 6.1.3 och Safari 7.0.3

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.2

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2871: miaubiz

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2014-1289: Apple

  CVE-2014-1290: ant4g0nist (SegFault) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1291: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1292: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1293: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1294: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1298: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1299 : Google Chrome Security Team, Apple, Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2014-1300 : Ian Beer från Google Project Zero i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1301: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1302: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-1304: Apple

  CVE-2014-1305: Apple

  CVE-2014-1307: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1308: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1311: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1312: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1313: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1713 : VUPEN i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.2

  Effekt: En angripare som kör opålitlig kod i WebProcess kan komma åt att läsa opålitliga filer trots sandlådebegränsningar

  Beskrivning: Det inträffade ett problem med programlogik vid hanteringen av IPC-meddelanden från WebProcess. Problemet har åtgärdats genom ytterligare validering av IPC-meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2014-1297: Ian Beer från Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: