Om säkerhetsinnehållet i iOS 6.1.6

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 6.1.6.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 6.1.6

 • Datasäkerhet

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPod touch (4:e generationen)

  Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kan fånga upp eller ändra data i sessioner som skyddas av SSL/TLS

  Beskrivning: Secure Transport kunde inte validera anslutningens äkthet. Det här problemet åtgärdades genom återställning av saknade valideringssteg.

  CVE-ID

  CVE-2014-1266

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: