Om Java för OS X 2015-001

I Java för OS X 2015-001 ingår installationsförbättringar och uppdateringen ersätter alla tidigare versioner av Java för OS X. Med det här paketet installeras samma version av Java 6 som ingår i Java för OS X 2013-005.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Lägg märke tillDen här artikeln handlar om äldre Java-mjukvara som inte stöds.
Hämta den senaste versionen av Java för OS X direkt från Oracle.

Med den här uppdateringen avinstalleras Apples Java-appletinsticksprogram från alla webbläsare. Om du vill använda appletar på en webbsida klickar du på landet eller regionen med etiketten Insticksprogram saknas, och hämtar sedan den senaste versionen av Java-appletinsticksprogrammet från Oracle.

Läs mer

Information om säkerhetsinnehållet i denna uppdatering finns på denna webbplats:

https://support.apple.com/sv-se/HT201222

Publiceringsdatum: