Använda AppleScript till att automatisera uppgifter i iWork för Mac

Använd AppleScript till att automatisera vanliga uppgifter i iWork för Mac-programmen så att du får ökad produktivitet och gör färre misstag.

Stödet för AppleScript i iWork för Mac-programmen har förbättrats i Numbers 3.1 och senare, Pages 5.2 och senare samt i Keynote 6.2 och senare.

AppleScript-ordlistan visar tillgängliga AppleScript-kommandon för Pages, Numbers och Keynote. Visa ordlistan genom att:

  1. Öppna AppleScript-redigerare i Program > Verktygsprogram.
  2. Välj Arkiv > Öppna ordlista. 
  3. Markera Pages, Numbers eller Keynote. Klicka på Välj. Om en tidigare version av programmet är installerad ser du till att rätt version är vald i listan.

Ytterligare information

Mer information om hur du använder AppleScript i iWork för Mac-programmen finns på webbplatser från tredje part, till exempel Mac OS X Automation och iWork Automation.

Du kan läsa om hur du utför Adresslänkning med hjälp av AppleScript i Pages 5.5 och senare eller Numbers 3.5 och senare genom att gå till avsnittet om Adresslänkning på iWork Automation-webbplatsen. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: