Spara dokument som ett paket eller en enskild fil i Pages, Numbers eller Keynote

I Pages, Numbers och Keynote kan du välja hur du sparar filer för att få bättre kompatibilitet. 

Om du arbetar i Pages, Numbers eller Keynote och har skapat en fil som är större än 500 MB, fungerar programmet som du använder bättre om du sparar det som ett paket. Ett paket är en samling filer som din Mac läser som en fil. Standardinställningen för dessa versioner av Pages, Numbers och Keynote är att autospara filer till hårddisken som en enskild fil. 

Om du har problem med programmets prestanda och inte tänker skicka eller lagra dokumentet med hjälp av en annan internettjänst än iCloud sparar du dokumentet som ett paket. I annat fall är det bäst att spara det som en enskild fil. 

Spara som ett paket eller en enskild fil

Om du inte använder¬Apple File System (APFS) eller om du har en äldre version av Pages, Numbers eller Keynote kan du få ett meddelande om filen är 500 MB eller mer: 

 • Pages: ”Vill du spara det här dokumentet som ett paket?”
   Varningsruta i Pages
 • Numbers: ”Vill du spara det här kalkylbladet som ett paket?”
   Varningsruta i Numbers
 • Keynote: ”Vill du spara den här presentationen som ett paket?”
   Varningsruta i Keynote

Välj att spara som enskild fil om:

 • Du tänker skicka ditt dokument till en annan internettjänst än iCloud, till exempel iTunes U, Dropbox, Gmail eller en annan webbplats där du kan överföra filer via din webbläsare.

​Välj att spara som paket om:

 • Du sparar ditt dokument till hårddisken.
 • Datorn snurrar eller om det går långsamt att redigera ditt dokument.

Du kan växla mellan en enskild fil och ett paket när som helst. Öppna din fil. Välj sedan Arkiv > Avancerat > Byt filtyp och välj den typ som du vill använda.

Om paketet är skadat och inte går att öppna

Dokument som sparas som ett paket kan ibland skadas när de överförs till e-post- eller fildelningstjänster i en webbläsare. Om du försöker öppna filen visas den här varningen:

Om du får det här meddelandet ber du filägaren att spara filen som enskild fil och skicka den till dig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: