Grundläggande om Mac: Surfa på webben med Safari 7 i Mavericks

Safari är den webbläsare som ingår i OS X Mavericks. Läs om hur du använder Safari och om olika sätt att göra surfupplevelsen mer personlig.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Navigera i Safari

När du vill öppna Safari klickar du på Safari-symbolen i Dock eller också dubbelklickar du på programmets symbol i Program-mappen. Första gången du öppnar Safari visas bokmärken, Top Sites (populära webbplatser) och det smarta sökfältet.

nytt safari-fönster

Om du vill öppna en webbplats väljer du den från dina bokmärken eller anger webbplatsens adress i fältet längst upp i fönstret. Även om du inte känner till den exakta adressen kan du skriva de ord du söker efter, till exempel ”Apple”. Safari visar förslag baserat på bokmärken, historik och vald sökmotor. 

smart sökning

Flikar

Du kan öppna flera webbplatser samtidigt, antingen genom att öppna ett nytt Safari-fönster (Arkiv > Nytt fönster) eller genom att skapa en ny flik i det aktuella Safari-fönstret (Arkiv > Ny flik).

flikar längst upp i Safari-fönstret

Du kan även växla vyer om du ändrar dig. Du behöver bara dra ut en flik ur fönstret om du vill skapa ett nytt fönster för den sidan. Du kan också välja Fönster > Slå ihop alla fönster om du vill skapa ett enda fönster med flera flikar för varje öppen webbsida.

Tips! Kommandoklicka på valfri länk om du vill öppna den på en ny flik eller i ett nytt fönster.

Smart sökning

När du anger text i fältet längst upp i Safari-fönstret föreslår Safari träffar baserat på dina bokmärken och surfhistorik.

Safari kan också skicka den text du söker efter till en vald sökmotor för ytterligare förslag. Du kan ange vilken sökmotor som ska användas genom att klicka på söksymbolen sökknapp till vänster om textfältet. Safari har inbyggt stöd för Google, Yahoo och Bing. Om du inte vill att texten ska skickas till en sökmotor kan du använda läget Privat surfning eller inaktivera funktionen genom att gå till panelen Sekretess i Safaris inställningar. 

smart sökning

Du kan också söka inom en sida. Välj Redigera > Sök eller tryck på Kommando-F för att öppna Safaris inbyggda sökverktyg. Skriv de ord du söker efter så framhäver Safari de synliga förekomsterna av dessa ord på webbsidan.

sök inom en sida

Historik

Om du vill gå tillbaka genom sidor du redan visat trycker du på knappen för föregående sida. Du kan också svepa från höger till vänster på styrplattan med två fingrar. Om du vill flytta framåt genom historiken klickar du på knappen för nästa sida eller sveper från vänster till höger på styrplattan med två fingrar.

Om du vill visa en lista över webbplatser du nyligen besökt klickar du på och håller ner knappen för föregående eller nästa sida.

historikknappmeny

Du kan också välja ett alternativ eller en webbplats i Historik-menyn längst upp på skärmen, till exempel Visa historik om du vill se alla webbplatser du besökt. 

full historikvy

Top Sites (populära webbplatser)

När du surfar spårar Safari vilka sidor du besökt mest. De webbplatserna läggs till på den inbyggda sidan Top Sites (populära webbplatser). När du vill visa de mest besökta webbplatserna klickar du på knappen Top Sites (populära webbplatser). knappen top sites (populära webbplatser)

top sites (populära webbplatser)

  • Om du vill lägga till en webbplats här drar du en webbplatssymbol från fältet längst upp i Safari-fönstret till den här sidan. Du kan också dra ett bokmärke från bokmärkespanelen till den här sidan.
  • Innehållet i Top Sites (populära webbplatser) ändras när du surfar. Platser du inte har besökt på ett tag visas kanske inte här. Om du vill att en webbplats ska visas permanent här flyttar du pekaren över bilden av webbplatsen på sidan Top Sites (populära webbplatser) och klickar på fästsymbolen. 
  • Om du vill ta bort en webbplats från sidan Top Sites (populära webbplatser), flyttar du pekaren till bilden av webbplatsen och klickar på knappen Ta bort webbplats. knappen för borttagning av webbplatser

Du kan ändra hur många webbplatser som visas i Top Sites (populära webbplatser) i Safaris inställningar. Mer information finns i Safari Hjälp.

Bokmärken

Lägga till ett bokmärke

När du hittar en webbplats du vill komma ihåg kan du skapa ett bokmärke och spara en länk till webbplatsen för senare användning. 

  • Välj Bokmärken > Lägg till bokmärke.
  • Klicka på och håll ner knappen Lägg till bokmärke (+) i Safaris verktygsfält.
  • Högerklicka eller kontrollklicka på en länk och välj Lägg till bokmärke från genvägsmenyn.

Om du vill visa alla bokmärken klickar du på knappen Bokmärken Safaris bokmärkesknapp  eller väljer Bokmärken > Visa bokmärken.

bokmärkespanel

Du kan ändra ordning på dina bokmärken från den här panelen genom att dra dem i listan. Om du vill ordna dina bokmärken i mappar klickar du på knappen Lägg till mapp (+) längst ner i panelen Bokmärken. Om du vill visa eller dölja innehållet i en bokmärkesmapp klickar du på dess mappsymbol.

Du kan byta namn på eller ta bort ett bokmärke genom att högerklicka eller kontrollklicka på bokmärkets namn. Välj sedan önskat alternativ i genvägsmenyn som visas.

Klicka på knappen Bokmärken igen när du vill stänga panelen Bokmärken.

Favoritbokmärken

Du kan enkelt komma åt dina favoritbokmärken med hjälp av favoritfältet. Du kan lägga till bokmärken genom att dra webbplatssymbolen för webbplatsen bredvid dess adress direkt till favoritfältet. 

favoriter dra

Om du vill ta bort ett bokmärke drar du helt enkelt bort det från favoritfältet. Om du vill byta namn på det klickar du på och håller ner bokmärkesnamnet.

Om du vill skapa en mapp med bokmärken i favoritfältet drar du en mapp från panelen Bokmärken eller högerklickar på favoritfältet och väljer Ny mapp i genvägsmenyn som visas.

Läs mer

Klicka på ett ämne nedan om du vill läsa mer om andra funktioner i Safari.

Visa allt | Dölj allt

iCloud

 

Med ditt iCloud-konto kan du surfa sömlöst mellan alla dina Mac-datorer och iOS-enheter. När du är inloggad med ditt iCloud-konto håller Safari reda på dina bokmärken, läslistan och andra webbplatser du har öppna.

Bokmärken

När du bokmärker en webbsida på din Mac visas den automatiskt i bokmärken på alla dina iCloud-anslutna enheter. 

Öppna sidor

Du kan gå från en enhet till en annan utan att behöva söka efter de webbsidor som du läste på en annan plats. De senaste webbplatserna du öppnar är tillgängliga i Safari på din Mac, iPad, iPhone och iPod touch. Klicka bara på iCloud-knappen i Safaris verktygsfält så visas flikarna och fönstren som är öppna på dina andra enheter.

iCloud-bokmärken

 

Lösenord och betalkort

 

Du kan komma åt dina sparade lösenord och betalkortsnummer från alla dina enheter. När du har angett ett lösenord i Safari på en Mac är det tillgängligt när du loggat in med samma iCloud-konto på dina andra Mac-datorer eller iOS-enheter. Safari erbjuder sig även att generera ett lösenord för en webbplats om du inte redan har ett. 

webbplatslösenord

 

Safari erbjuder sig också att lagra betalkortsinformation som du använder ofta så att du kan beställa varor från dina favoritwebbplatser utan att börja leta i plånboken. Som ett skydd för den här informationen krypterar Safari dina lösenord och din betalkortsinformation i din nyckelring

Obs! Av säkerhetsskäl kan det hända att du uppmanas ange säkerhetskoden för ett betalkort när du beställer från en webbplats.

 

Hämtningsbara filer

 

När du hämtar programvara från internet genom att klicka på en länk i Safari framhävs knappen Hämtade filer i Safaris verktygsfält. Klicka på den här knappen om du vill kontrollera förloppet för aktuella hämtningar och visa hämtningshistoriken.

hämtningsförlopp

Om du vill avbryta en hämtning klickar du på knappen Avbryt. 

Du kan återuppta en avbruten hämtning genom att klicka på knappen Uppdatera. 

Hämtningar sparas normalt i mappen Hämtade filer i din hemmapp. Den här mappen finns i Dock. Du kan också gå till den genom att välja Gå > Hämtade filer i Finder. Du kan också leta upp en hämtad fil när hämtningen är klar genom att klicka på knappen Visa bredvid en slutförd hämtning. 

Du kan ändra den plats där Safari sparar hämtade filer i Safaris inställningar. Mer information finns i Safari Hjälp.

 

Läser

 

Zoomar

Om du tycker att texten på en webbsida är för liten kan du använda de inbyggda zoomfunktionerna i Safari för att visa texten eller sidan med större storlek.

När du visar en sida väljer du Visa > Zooma in om du vill göra sidelementen större. Du kan växla mellan att låta Safari zooma hela sidan eller bara göra texten större genom att växla inställning för Visa > Zooma bara text. Om du använder zoomfunktionen ofta kan du lägga till zoomknappar i Safaris verktygsfält. Mer information finns i avsnittet Anpassa verktygsfältet i den här artikeln.

Du kan också använda styrplattan när du vill zooma in i ett område på en sida. Dra isär två fingrar på styrplattan när du vill zooma sidinnehållet. Du kan också trycka snabbt två gånger på en artikel om du vill zooma fönstret automatiskt så att texten ryms.

Läslista

Med läslistefunktionen kan du spara sidor och läsa dem senare. Den här funktionen sparar hela webbsidor i din läslista så att du får tillgång till dem även om du inte har någon internetanslutning. Om du är inloggad på iCloud ser Safari till att din läslista är synkroniserad mellan din Mac, iPhone, iPad och iPod touch.

läslistepanelen

När du vill lägga till en sida i din läslista klickar du på och håller ner knappen Lägg till (+) bredvid webbplatsens URL längst upp i Safari-fönstret eller klickar på knappen Dela delningsknappen. Välj alternativet att lägga till den här sidan i din läslista.

dela-menyn

När du vill visa sidor som du har märkt för läsning senare, klickar du på knappen Bokmärken i favoritfältet eller väljer Bokmärken > Visa bokmärken. Klicka sedan på läslistesymbolen i panelen som visas.

Läslistan fungerar också med iCloud, så att du kan läsa en sida du sparat på en av dina Mac-datorer eller iOS-enheter. Se avsnittet om iCloud i det här dokumentet för mer information.

Läsare

Med den här funktionen i Safari kan du koncentrera dig på den viktigaste artikeln på en webbsida. Den minskar gyttret och ökar teckenstorleken i artikeln så att du kan fokusera på det innehåll du vill läsa.

Safari Läsare

Safari söker automatiskt igenom de sidor du visar för att hitta huvudartikeln på varje sida. När innehållet har påträffats tänds knappen Läsare upp längst upp i Safari-fönstret.

safaris läsarknapp

Klicka på knappen Läsare när du vill visa webbplatsens innehåll i läsarläge. När du vill lämna läsarläget klickar du på knappen igen.

PDF

Safari har även inbyggt stöd för visning av PDF-filer. När du följer en länk till en PDF-fil i Safari, till exempel en användarhandbok, visas den i Safari utan att du behöver öppna något annat program. Safaris inbyggda sök- och zoomfunktioner fungerar även med PDF-filer. 

Om du vill spara PDF-filen på din lokala enhet flyttar du pekaren till Safari-fönstrets nederkant där Safaris inbyggda PDF-verktyg finns. Klicka på knappen Hämta om du vill spara filen i mappen med hämtade filer. Klicka på knappen Granska om du vill öppna filen direkt i förhandsvisningsvyn.

safaris pdf-verktygsfält

 

Dela

 

Om du vill dela en webbsida är allt du behöver göra att klicka på knappen Dela. Om du använder OS X Mavericks kan du även dela till en tredjepartswebbplats, till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn utan att lämna sidan du tittar på för tillfället.

Dela-menyn

Om du vill dela en länk klickar du på knappen Dela delningsknappen i Safaris verktygsfält eller väljer Arkiv > Dela. Välj den metod du vill använda för att dela den sida du tittar på. Fyll i delningsarket som visas med delningsinställningar.

dela-menyn

Om du använder Facebook, LinkedIn eller Twitter kan du lägga upp en länk med något av dessa konton. Om du inte ser de här alternativen i Dela-menyn kontrollerar du att du angett din kontoinformation för varje tjänst i panelen Internetkonton i Systeminställningar.

Delade länkar

Med hjälp av delade länkar i sidofältet kan Safari hålla reda på länkar åt dig från människor du följer på Twitter och LinkedIn.

panelen Delade länkar

När du vill visa Delade länkar öppnar du bokmärkespanelen och klickar på symbolen Delade länkar längst upp i panelen. Klicka på en länk om du vill öppna den i Safari.

 

Integritet och säkerhet

 

Blockering av data och cookies från tredje part

Webbsidor du besöker kan lämna cookies från en tredje part. Dessa cookies kan användas till att spåra hur du rör dig på webben, rikta annonsering till dig eller skapa en profil med dina webbaktiviteter. Safari blockerar dessa cookies som standard. Safari förhindrar också som standard tredjepartswebbplatser att lämna data i datorns cache, det lokala lagringsutrymmet eller databaser.

Säker surfning

Safari hanterar secure http (https) och utökade valideringscertifikat. Det betyder att Safari krypterar anslutningen när du till exempel besöker webbplatsen för din bank. Du kan se om anslutningen är säker genom att kontrollera om en säkerhetsindikator visas bredvid webbplatsens namn.

https-indikator

Krypterade anslutningar visas med ett https-märke. Klicka på märket om du vill få mer information om den krypterade anslutningen.

utökat certifikat

Anslutningar med utökad validering visas med ett grönt märke. Klicka på märket om du vill få mer information om den krypterade anslutningen.

Privat surfning

Safari har en funktion för privat surfning som gör att Safari inte lägger till webbplatser du besöker i din historik. Den här funktionen sparar inte heller någon information om sökningar eller data i webbformulär du fyller i.

Om du vill aktivera privat surfning väljer du Safari > Privat surfning. När du inte vill surfa privat längre klickar du på privatlägesindikatorn längst upp i Safari-fönstret för att lämna läget.

Spåra inte

Safari stöder den nya integritetsstandarden Spåra inte. När du aktiverar den inställningen blir webbplatser du besöker ombedda att inte spåra dig. När du vill aktivera den här inställningen väljer du Safari > Inställningar > Säkerhet. Välj sedan alternativet Begär att webbplatser inte spårar mig.

alternativet spåra inte

Safari skickar också automatiskt Spåra inte-begäran när du använder privat surfning. 

Skydd mot skadliga webbplatser

Safari hjälper till att skydda dig från webbplatser som är bedrägliga eller innehåller skadeprogram redan innan du har besökt dem. Om en webbplats verkar misstänkt varnar Safari dig och låter bli att läsa in den.

dialogruta med varning för säker surfning

Föräldrakontroll

Safari har stöd för de inbyggda funktionerna för  Föräldrakontroll i OS X med vars hjälp du kan begränsa åtkomsten till vissa webbplatser för dem som använder din Mac. Mer information om föräldrakontrollsfunktionerna finns i Apple-menyn > Systeminställningar > Säkerhet och integritet. Klicka sedan på hjälpknappen längst ner till höger i fönstret Systeminställningar.

inställningar för föräldrakontroll

Sandlåda

Sandlådefunktionen ger ett inbyggt skydd mot skadlig kod och skadeprogram genom att begränsa vad webbplatser kan göra. Safari kör webbsidor i separata processer så att skadlig kod på en sida begränsas till en enda webbläsarflik. Detta förhindrar att en webbplats påverkar hela webbläsare eller data som är öppna i andra Safari-flikar och -fönster.

 

Spara energi

 

Safari innehåller avancerad energibesparingsteknik som låter dig surfa på internet utan att oroa dig för batteriförbrukningen.

När du besöker en webbplats som använder en internetinsticksfil pausar Safari automatiskt insticksinnehållet tills du är redo att visa det. Detta sparar energi. Du kan också instruera Safari att läsa in innehållet i insticksfilen för hela webbplatser.

strömsparare

Safari i OS X Mavericks innehåller även stöd för App Nap. Den här tekniken innebär att Safari sänker energiförbrukningen när dess fönster är dolda, stängda eller skymda av ett annat program.

 

Utöka Safari

 

Internetinsticksfiler

Safari har stöd för populära internetinsticksfiler som Adobe Flash, Microsoft Silverlight och Oracles Java. Du kan till och med styra vilka webbplatser som kan använda dessa insticksfiler.

Safari-tillägg

Du kan lägga till funktioner i Safari genom att installera Safari-tillägg. Besök Safaris tilläggsgalleri för mer information.

 

Funktioner för utvecklare

 

WebKit

Safari bygger på WebKit, en renderingsmotor utvecklad med öppen källkod för en kraftfull och standardiserad webbsurfningsupplevelse. WebKit har stöd för HTML5, CSS och JavaScript, inklusive HTML5-ljud- och videotaggar.

Webbgranskare

Safari innehåller kraftfulla verktyg som kan hjälpa webbutvecklare att analysera och felsöka webbplatser. Du får tillgång till dessa verktyg, inklusive Webbgranskare, genom att aktivera menyn Utvecklare i Safaris inställningar.

Mer information om Safari som webbutvecklingsverktyg finns på Apple Developer-webbplatsen.

 

Mer hjälp

Vill du veta mer om Safari? Ta en titt i den inbyggda hjälpen på din Mac. I Safari väljer du Safari Hjälp från Hjälp-menyn. Följande artiklar innehåller mer information om Safaris funktioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: