QuickTime Player konverterar vissa filer innan de spelas upp

Du kan se en förloppsindikator som visar att filen håller på att konverteras.

I OS X Mavericks och senare konverterar QuickTime Player (version 10) filer som använder vissa äldre medieformat eller medieformat från andra tillverkare.Ett fönster med en förloppsindikator visar att filen konverteras. Du kan stoppa konverteringen genom att helt enkelt stänga fönstret.

Konverteringsfönster

Den ursprungliga filen ändras eller ersätts inte vid konverteringen, och du kan spara den konverterade filen innan du stänger den. I syfte att bibehålla den ursprungliga filens kvalitet kan den konverterade filen komma att bli större än den ursprungliga filen.

Läs mer

  • QuickTime Player använder Apple ProRes för att konvertera äldre format som används i videoarbetsflöden, till exempel sådana som kodats med Animation-kodeken. Den använder H.264 för konvertering till andra äldre medieformat eller medieformat från andra tillverkare.
  • Läs om vad du kan göra om QuickTime Player inte kan öppna en fil.
Publiceringsdatum: