QuickTime Player konverterar äldre mediefiler innan de spelas upp

Du kan se en förloppsindikator som visar att filen håller på att konverteras.

OS X Mavericks och senare konverterar QuickTime Player (version 10.0 och senare) äldre mediefiler som använder vissa äldre komprimerade format eller komprimerade format från tredje part.

När du öppnar en sådan fil visas ett fönster med en förloppsindikator om att filen konverteras. Du kan stoppa konverteringen genom att helt enkelt stänga fönstret.

Konverteringsfönster

Mediefiler som använder många av dessa äldre format är inte kompatibla med framtida macOS-versioner. Därför bör du spara den konverterade filen innan du stänger den. Konverteringen ändrar eller ersätter inte originalfilen.

För att behålla den ursprungliga filens kvalitet kan den konverterade filen bli större än den ursprungliga filen.

Läs mer

  • QuickTime Player använder Apple ProRes för att konvertera äldre format som används i videoarbetsflöden, till exempel sådana som kodats med Animation-kodeken. Den använder H.264 för konvertering till andra äldre medieformat eller medieformat från andra tillverkare.
  • Läs om vad du kan göra om QuickTime Player inte kan öppna en fil.
Publiceringsdatum: