Om säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.4

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.4.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 7.0.4

 • App Store

  Tillgänglig för: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: Köp av appar och köp inuti appar kan göras med otillräcklig behörighet

  Beskrivning: En inloggad användare kan fullfölja en transaktion utan att uppge ett lösenord när han eller hon uppmanas till det. Problemet åtgärdades genom ytterligare kontroll av behörigheten att köpa.

  CVE-ID

  CVE-2013-5193

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: