Om iBeacon på din iPhone, iPad och iPod touch

Lär dig hur iBeacon avgör din position i iOS 7 och senare på din iPhone, iPad och iPod touch.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Vad är iBeacon?

iBeacon fungerar med Platstjänster i iOS. Med iBeacon kan din iOS-enhet meddela appar när du närmar dig eller lämnar en plats. Förutom att övervaka var du befinner dig vet appen när du är nära en iBeacon, som en betalningsstation i en butik. I iBeacon används inte latitud och longitud för att definiera din position. I stället används en Bluetooth-signal som hittas av iOS-enheterna. Gå till den officiella webbplatsen för Bluetooth om du vill lära dig mer om Bluetooth-tekniken.

Vad krävs för att använda iBeacon?

Om du vill använda iBeacon behöver du aktivera Bluetooth samt en av följande enheter med iOS 7 eller senare:

  • iPhone 4s eller senare
  • iPad (3:e generationen) eller senare
  • iPad mini eller senare
  • iPod touch (5:e generationen) eller senare

Om du vill välja vilka appar och systemtjänster som ska fungera med iBeacon går du till Inställningar> Integritet > Platstjänster.

Om du tillåter appar eller webbplatser från tredje part att använda din aktuella plats, omfattas du av deras villkor, integritetspolicyer och procedurer. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: