GarageBand för iOS (2.0): Så här väljer du Inter-App Audio-appar

Med Inter-App Audio i GarageBand kan du dirigera om och spela in utljud från appar från tredje part direkt till en GarageBand-låt.

Alternativet att använda Inter-App Audio är endast tillgängligt om det finns minst en annan Inter-App Audio-app installerad på enheten. Du väljer en Inter-App Audio-app genom att öppna instrumentbläddraren och trycka på Inter-App Audio-appar:

 

Publiceringsdatum: