Migrera från inlösningskoder till hanterad distribution

Organisationer som deltar i Apple Business Manager, Apple School Manager eller volymköpsprogrammet kan välja mellan två olika distributionsmetoder för varje transaktion: hanterad distribution eller inlösbara koder.

Med hanterad distribution behåller organisationer ägandeskapet och kontrollen över program som köps genom Appar och böcker eller genom volymköpsprogrammet. Din organisation kan tilldela appar till användare, eller iOS -enheter genom en MDM-lösning eller Apple Configurator 2. Du kan även återkalla och tilldela om appar om det behövs. Organisationer kan även tilldela böcker med mobil enhetshantering men användaren behåller ägarskapet till böckerna.

Din organisation kan även använda inlösningskoder för att överföra ägarskapet av appar och böcker till en användares iTunes-konto.

Migrera inlösningskoder till hanterad distribution

Om du tidigare har köpt inlösningskoder kan du begära att de migreras för användning med hanterad distribution om koderna inte har använts eller om de lösts in via Apple Configurator 1.x.

Tidigare inköpta inlösningskoder som lösts in av enskilda användare kan inte migreras.

Tänk på följande innan du bestämmer dig för att migrera från inlösningskoder till hanterad distribution i din organisation:

  • Säkerställ att du vill att alla oinlösta koder eller koder som lösts in via Apple Configurator 1.x ska konverteras till hanterad distribution innan du begär migrering. Om du väljer migrering måste alla tidigare köpta koder migreras och alla oinlösta koder kommer att avaktiveras när du konverterat till hanterad distribution. Om du har oinlösta koder i cirkulation i din organisation kanske du vill lösa in dem eller meddela användarna att de inte kommer att vara tillgängliga längre eller fördröja migreringen tills de har lösts in.
  • Om du använder Apple Configurator för enheter som delas av användare bör du uppgradera dina enheter till iOS 9 och Apple Configurator 2 innan migreringen av inlösningskoderna. Då kan du tilldela hanterade licenser direkt till enheter.

Migreringen från inlösningskoder till hanterad distribution är permanent och kan inte återställas.

Systemkrav

  • En mobil enhetshantering krävs för hanterad distribution. Se till att du har en MDM-lösning på plats och att den är kopplad till ditt konto för volymköpsprogrammet innan du begär migrering. Profilhanteraren i OS X Server stöder hanterad distribution till användare eller enheter. Apple Configurator 2 stöder hanterad distribution till enheter. För andra lösningar för mobil hantering kontaktar du din leverantör av lösningar för mobil hantering.
  • Hanterad distribution kräver iOS 7 eller senare eller OS X Mavericks 10.9 eller senare.
  • Enhetsbaserad apptilldelning kräver iOS 9 eller OS X El Capitan.

Begär migrering

Om du har granskat kraven och vill migrera från inlösenkoder till hanterad distribution för alla tidigare inköp gjorda med ditt konto för volymköpsprogrammet, skickar du din begäran via webbformuläret för företag och utbildningsinstitutioner. Välj Other (Övrigt) i menyn Tell us about your issue (Berätta för oss om ditt problem).

Publiceringsdatum: