GarageBand för Mac (10.0): Justera lodrätt avstånd för notlinjer i notationsredigeraren

Så här justerar du det lodrätta avståndet om noterna i en region överskrider notlinjernas höjd i notationsredigeraren.

Exempel:

 

Du kan dra undertill i notlinjeområdet för att ändra dess storlek. 

 Dra linjeområdet för att justera.

Publiceringsdatum: