Om säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.3.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 7.0.3

 • Lösenkodslås

  Tillgänglig för: iPhone 4 och senare

  Effekt: En person med fysisk tillgång till enheten kan eventuellt ringa till valfritt nummer

  Beskrivning: En nollreferens i låsskärmen orsakade omstart av skärmbilden om användaren tryckte på nödsamtalsknappen och samtidigt svepte i en notis då kamerarutan var delvis synlig. Medan låsskärmen startades om kunde inte uppringaren hämta information om låsskärmens statusoch antog därför att enheten var olåst, vilket gjorde att det gick att ringa andra samtal än nödsamtal. Problemet åtgärdades genom att undvika nollreferensen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5144: Dany Lisiansky

 • Lösenkodslås

  Tillgänglig för: iPhone 4 och senare

  Effekt: Tidsfördröjningen efter felaktigt angivna lösenkoder kan kringgås

  Beskrivning: Efter användning av appen Telefon är lösenkodsvyn ibland synlig när den inte ska vara det, vilket innebär att den kan vara åtkomlig även om iPhone-enheten har avaktiverats efter för många ogiltiga lösenkodsinmatningar. Problemet löstes genom uppdatering av lösenkodsskärmens fördröjningsfunktion.

  CVE-ID

  CVE-2013-5162: Tomer och Mor

 • Telefon

  Tillgänglig för: iPhone 4 och senare

  Effekt: En person med fysisk tillgång till enheten kan eventuellt ringa godtyckligt valda kontakter

  Beskrivning: Race-tillstånd kunde uppstå i appen Telefon på låsskärmen. Under vissa förhållanden kan appen Telefon tillåta åtkomst till fönstret Kontakter. Problemet har åtgärdats genom att Kontakter-fönstret inte visas när telefonen är låst.

  CVE-ID

  CVE-2013-5164: Dany Lisiansky

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: