iMovie (2013): Uppdatera projekt och händelser från tidigare versioner av iMovie

Läs om hur du kan uppdatera projekt och händelser som skapats med tidigare versioner av iMovie så att de kan användas med iMovie (2013).

När du först öppnar iMovie (version 10.0 eller senare), visas nedanstående dialogruta med frågan Vill du uppdatera dina projekt och händelser?

Uppdatera senare

Om du väljer Uppdatera senare kan du uppdatera projekt och händelser genom att följa dessa steg.

 1. Öppna iMovie.
 2. I menyfältet väljer du Arkiv > Uppdatera projekt och händelser.
 3. Klicka på Uppdatera i dialogrutan som visas.

Uppdatera projekt och händelser på externa enheter

 1. Kontrollera att mapparna iMovie Projects och iMovie Events är lagrade på enhetens högsta nivå.
 2. Öppna iMovie.
 3. Välj Arkiv > Uppdatera projekt och händelser.

Om uppdateringen avbryts eller tar för lång tid

En del användare har haft problem när de uppdaterat projekt och händelser i iMovie version 10.0. I dessa fall verkade iMovie sluta svara under uppdateringen eller så avslutades det automatiskt. iMovie version 10.0.1 löser dessa problem.

Innan du uppdaterar projekt och händelser bör du kontrollera att den senaste uppdateringen av iMovie är installerad.

 1. Öppna Mac App Store.
 2. Klicka på fliken Uppdateringar.
 3. Klicka på Uppdatera alla eller på knappen Uppdatera som visas bredvid iMovie.

Efter att du verifierat att du har den senaste versionen av iMovie kan du uppdatera dina projekt och händelser genom att följa dessa steg.

 1. I Finder klickar du på menyn Gå och väljer Hem.
 2. Öppna mappen Filmer.
 3. Flytta filen iMovie Library till papperskorgen.
  Obs! Om du har importerat innehåll eller skapat projekt med iMovie version 10.0 ska du inte ta bort den här filen.
 4. I mapparna iMovie Projects och iMovie Events hittar du en fil som heter UpdatedtoiMovie10.Flytta den här filen till papperskorgen från båda mapparna.
 5. Öppna iMovie.
 6. Välj Arkiv > Uppdatera projekt och händelser.

iMovie uppdaterar dina projekt och händelser. Du kan upprepa de här stegen för projekt och händelser som lagras på externa enheter.

Efter uppdateringen placeras dina projekt och händelser i det nya biblioteket som du kan visa i sidofältet för iMovie.

 • Varje händelse är markerad med en stjärna.
 • Dina uppdaterade projekt finns i händelsen Uppdaterade projekt.
 • Om du tidigare har delat eller slutfört några av dessa projekt, visas dessa videofiler i händelsen Slutförda filmer.

I Finder skapas en iMovie Library-fil bredvid de ursprungliga mapparna iMovie Projects och iMovie Events.

Dessa mappar fortsätter att fungera med de tidigare versionerna av iMovie, men du kan ta bort dem om du inte längre vill arbeta med dem. Läs mer på Ta bort gamla bibliotek efter uppdatering.

Publiceringsdatum: