Om säkerhetsinnehållet i iTunes 11.1.4

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 11.1.4.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 11.1.4

 • iTunes

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8 eller senare, Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP2 eller senare

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan styra innehållet i fönstret iTunes-övningsexempel

  Beskrivning: Innehållet i fönstret iTunes-övningsexempel hämtas från nätverket via en oskyddad HTTP-anslutning. En angripare med en privilegierad nätverksposition kan föra in opålitligt innehåll. Det här problemet åtgärdades genom att använda en krypterad HTTPS-anslutning vid hämtning av övningsexempel.

  CVE-ID

  CVE-2014-1242: Apple

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett icke-initialiserat minnesåtkomstproblem förekom i hanteringen av textspår. Det här problemet åtgärdades med ytterligare validering av textspår.

  CVE-ID

  CVE-2013-1024: Richard Kuo och Billy Suguitan på Triemt Corporation

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP2 eller senare

  Effekt: Om en MIM-attack sker medan du bläddrar i iTunes Store via iTunes kan det leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-1037: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1038: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1039: own-hero Research i samarbete med iDefense VCP

  CVE-2013-1040: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1041: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1042: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1043: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1044: Apple

  CVE-2013-1045: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1046: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1047: miaubiz

  CVE-2013-2842: Cyril Cattiaux

  CVE-2013-5125: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5126: Apple

  CVE-2013-5127: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5128: Apple

 • libxml

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP2 eller senare

  Effekt: Om en MIM-attack sker medan du bläddrar i iTunes Store via iTunes kan det leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i libxml. Dessa problem åtgärdades genom att libxml uppdaterades till version 2.9.0.

  CVE-ID

  CVE-2011-3102: Jüri Aedla

  CVE-2012-0841

  CVE-2012-2807: Jüri Aedla

  CVE-2012-5134: Google Chrome Security Team (Jüri Aedla)

 • libxslt

  Tillgänglig för: Windows 8, Windows 7, Vista och XP SP2 eller senare

  Effekt: Om en MIM-attack sker medan du bläddrar i iTunes Store via iTunes kan det leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i libxslt. Dessa problem åtgärdades genom att libxslt uppdaterades till version 1.1.28.

  CVE-ID

  CVE-2012-2825: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2870: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2871: Kai Lu från Fortinets FortiGuard Labs, Nicolas Gregoire

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: