Om säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 7.0.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 7.0.2

 • Lösenkodslås

  Tillgängligt för: iPhone 4 och senare

  Effekt: En person med fysisk tillgång till enheten kan eventuellt ringa till valfritt nummer

  Beskrivning: Det fanns en nollreferens i låsskärmen som skulle orsaka en omstart om nödsamtalsknappen trycktes ned flera gånger. Medan låsskärmen startades om kunde inte uppringaren se låsskärmens status och antog att enheten var olåst och tillät icke-nödsamtal att ringas. Problemet åtgärdades genom att undvika nollreferensen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5160: Karam Daoud på PART – Marketing & Business Development, Andrew Chung, Mariusz Rysz

 • Lösenkodslås

  Tillgänglig på: iPhone 4 eller senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 eller senare

  Effekt: En person med fysisk tillgång till enheten kan eventuellt se nyligen använda appar samt se, redigera och dela foton

  Beskrivning: Listan med appar som du har öppnat kunde öppnas under vissa övergångar medan enheten var låst, och appen Kamera kunde öppnas medan enheten var låst.

  CVE-ID

  CVE-2013-5161: videosdebarraquito

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: